Mwy o oriau'n hwb i Ambiwlans Awyr

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r tair canolfan bellach yn gallu gweithredu am 14 awr bob dydd

Mae Ambiwlans Awyr Cymru wedi cyrraedd nifer sylweddol yn fwy o ddamweiniau ar y ffyrdd na fyddai wedi yn bosibl o'r blaen oherwydd newid ym mhatrwm shifftiau'r gwasanaeth.

Yn gynharach yn y mis fe gyflwynwyd patrwm gweithio o 7:00am tan 9:00pm - awr yn gynt nag o'r blaen a thair awr yn hwyrach.

Roedd llawer o ddamweiniau'n digwydd yn gynnar yn y bore neu'n hwyr y nos, meddai llefarydd.

Mae gan y gwasanaeth Ambiwlans Awyr dri hofrennydd - yn Abertawe, Y Trallwng a Chaernarfon.

Ers Medi 1 mae'r tair canolfan wedi bod yn gweithio ar batrwm gwaith ar wasgar dros saith niwrnod yr wythnos.

Mae criwiau Caernarfon yn gweithio o 7am tan 7pm, Abertawe o 8am tan 8pm a'r Trallwng o 9am tan 9pm.

Am y deuddeg mlynedd diwethaf ers ei lansio ar Ddydd Gŵyl Dewi 2001 mae'r gwasanaeth wedi bod ar gael rhwng 8am a 6pm.

Daeth y patrwm newydd yn dilyn cyfnod prawf yn Y Trallwng.

Dywedodd aelod o griw Abertawe: "Rydym wedi llwyddo i gwblhau nifer sylweddol o deithiau na fyddai wedi bod yn bosib heb y shifftiau hirach.

"Yn benodol rydym yn gallu mynd i ddigwyddiad difrifol fel gwrthdrawiadau ar y ffyrdd sy'n digwydd y peth cyntaf yn y bore ac yn hwyrach yn y nos wrth i bobl anelu am adre.

"Eisoes rydym yn gweld fod cleifion ein hangen ac fe allwn ni gynorthwyo nawr trwy fod ar gael am fwy o amser."

Ym mis Awst fe gofnododd y gwasanaeth 18,000 o deithiau wrth achub dyn 57 oed oedd wedi diodde' o waedlif ar ei ymennydd.

Mae'r gwasanaeth, sy'n ateb 2,000 o alwadau'r flwyddyn, yn costio £6 miliwn y flwyddyn i redeg, ac mae'r arian i gyd yn cael ei godi o roddion gan y cyhoedd.