Mwy o oriau'n hwb i Ambiwlans Awyr

Hofrennydd diweddaraf Ambiwlans Awyr Cymru
Image caption Mae'r tair canolfan bellach yn gallu gweithredu am 14 awr bob dydd

Mae Ambiwlans Awyr Cymru wedi cyrraedd nifer sylweddol yn fwy o ddamweiniau ar y ffyrdd na fyddai wedi yn bosibl o'r blaen oherwydd newid ym mhatrwm shifftiau'r gwasanaeth.

Yn gynharach yn y mis fe gyflwynwyd patrwm gweithio o 7:00am tan 9:00pm - awr yn gynt nag o'r blaen a thair awr yn hwyrach.

Roedd llawer o ddamweiniau'n digwydd yn gynnar yn y bore neu'n hwyr y nos, meddai llefarydd.

Mae gan y gwasanaeth Ambiwlans Awyr dri hofrennydd - yn Abertawe, Y Trallwng a Chaernarfon.

Ers Medi 1 mae'r tair canolfan wedi bod yn gweithio ar batrwm gwaith ar wasgar dros saith niwrnod yr wythnos.

Mae criwiau Caernarfon yn gweithio o 7am tan 7pm, Abertawe o 8am tan 8pm a'r Trallwng o 9am tan 9pm.

Am y deuddeg mlynedd diwethaf ers ei lansio ar Ddydd Gŵyl Dewi 2001 mae'r gwasanaeth wedi bod ar gael rhwng 8am a 6pm.

Daeth y patrwm newydd yn dilyn cyfnod prawf yn Y Trallwng.

Dywedodd aelod o griw Abertawe: "Rydym wedi llwyddo i gwblhau nifer sylweddol o deithiau na fyddai wedi bod yn bosib heb y shifftiau hirach.

"Yn benodol rydym yn gallu mynd i ddigwyddiad difrifol fel gwrthdrawiadau ar y ffyrdd sy'n digwydd y peth cyntaf yn y bore ac yn hwyrach yn y nos wrth i bobl anelu am adre.

"Eisoes rydym yn gweld fod cleifion ein hangen ac fe allwn ni gynorthwyo nawr trwy fod ar gael am fwy o amser."

Ym mis Awst fe gofnododd y gwasanaeth 18,000 o deithiau wrth achub dyn 57 oed oedd wedi diodde' o waedlif ar ei ymennydd.

Mae'r gwasanaeth, sy'n ateb 2,000 o alwadau'r flwyddyn, yn costio £6 miliwn y flwyddyn i redeg, ac mae'r arian i gyd yn cael ei godi o roddion gan y cyhoedd.

Straeon perthnasol