1,500 o swyddi i Riwabon?

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Argraff artist o'r datblygiad

Mae cynlluniau ar gyfer datblygiad sylweddol ger Rhiwabon yn cael eu harddangos dros y deuddydd nesaf.

Gall y cyhoedd weld manylion y bwriad i adeiladu 300 o dai, rhywbeth allai arwain at greu 1,500 o swyddi yn ôl datblygwyr.

Yn ogystal, byddai archfarchnad a'r hyn sydd yn cael ei ddisgrifio fel "gofod gwaith" yn cael ei greu.

Mae'r cwmni sydd tu ôl i'r cynlluniau, Wynnstay Farming, yn dweud eu bod yn awyddus y glywed beth yw barn pobl leol am y cynnig.

'Buddsoddiad anferth'

Fe wnaeth llefarydd ar ran y datblygiad ddisgrifio'r weledigaeth yn ddiweddar, gan ddweud: "Mae'r cais yn debygol o gynnwys archfarchnad, gofod gwaith fydd yn gynnwys swyddfeydd ac unedau diwydiannol ysgafn, gwesty neu fwyty, dros 300 o dai newydd a digonedd o lefydd parcio.

"Yn ogystal â chynrychioli buddsoddiad anferth yn yr ardal, gallai dros 1,500 o swyddi gael eu creu."

Mae caniatad cynllunio eisoes yn bodoli ar gyfer adeiladu parc busnes ar dir i'r de o Riwabon, ger yr A483.

Ond mae'r perchnogion eisiau diweddaru'r cynllun ar gyfer y safle, ac maen nhw wedi penderfynu ymgynghori gyda'r cyhoedd cyn cyflwyno cais cynllunio.

Dywedodd arweinydd yr ymgynghoriad Richard Brown: "Rydym yn edrych ymlaen at drafod y cynlluniau cyffrous yma gyda phobl leol a chynrychiolwyr o'r gymuned.

"Rydym yn awyddus i gyn gymaint o bobl â phosib fynychu'r arddangosiad cyhoeddus hwn."

Ffynhonnell y llun, Arall
Disgrifiad o’r llun,
Mae Ken Skates AC yn galw ar bobl i ddweud eu barn am y cynlluniau

'Dweud eu barn'

Dywedodd hefyd y bydd y cwmni yn ystyried yr adborth yn ofalus cyn cyflwyno'r cynllun i Gyngor Sir Wrecsam i'w ystyried.

Mae'r Aelod Cynulliad lleol Ken Skates wedi galw ar bobl sydd â diddordeb i fynychu'r digwyddiad.

"Hwn yw'r cyfle i bobl leol gael dweud eu barn am y cynlluniau hyn," meddai AC De Clwyd.

"Eich cymuned chi yw hwn a dyma eich cyfle i sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed."

Mae'r cynlluniau i'w gweld rhwng 10am a 7.30pm yn y Wynnstay Arms ar ddydd Gwener 20 Medi, ac yng Nghanolfan Hamdden Plas Madog rhwng 10am a 4pm ar y ddydd Sadwrn.

Gall bobl hefyd ddatgan eu barn drwy lewni ffurflen ar-lein.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol