Damwain rhwng sawl cerbyd ar gylchfan

  • Cyhoeddwyd

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw oherwydd damwain rhwng sawl cerbyd ar gylchfan Croes Cwrlwys ger Caerdydd fore Gwener.

Daeth criwiau tân o'r Barri a Threlái i'r safle ar yr A48 toc cyn 9yb a chafodd dyn ei ryddhau o'i gerbyd.

Anfonwyd cerbydau ambiwlans a chafodd dyn oedrannus driniaeth oherwydd mân anafiadau.

Roedd y gwrthdrawiad rhwng pedwar car a fan.

Am gyfnod roedd tagfeydd ac un lôn ynghau.