Fydd S4C yn symud pencadlys?

  • Cyhoeddwyd
S4C headquarters in CardiffFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Bydd effaith unrhyw symud ar y Gymraeg a'r economi leol yn rhan o'r astudiaeth

Mae S4C wedi cyhoeddi y byddan nhw'n cynnal astudiaeth sy'n ystyried y posibilrwydd o symud pencadlys y sianel i ardal arall yng Nghymru.

Caerfyrddin neu Wynedd yw'r ddau le sy'n cael eu hystyried ond mewn datganiad maen nhw wedi dweud y byddan nhw'n "cadw presenoldeb cryf yng Nghaerdydd".

Mae rhan gyntaf yr astudiaeth wedi ei gwneud yn barod pan ofynwyd i sefydliadau cyhoeddus a phreifat ystyried a fyddai'n bosib i rywfaint o waith S4C gael ei wneud mewn ardaloedd eraill.

Dywedodd y sianel y byddai effaith unrhyw symud ar yr iaith a'r economi leol yn cael ei hystyried.

2014

Bydd S4C yn gweithio gyda chynrychiolwyr o Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant a Chyngor Gwynedd wrth ystyried symud y pencadlys ac mae disgwyl i ail ran yr astudiaeth ddod i ben erbyn hanner cyntaf 2014.

Yn ôl Prif Weithredwr S4C Ian Jones mae'r astudiaeth yn dangos ymrwymiad i wneud yn siwr y gallai sawl ardal elwa.

"Dwi'n edrych ymlaen yn fawr at weld ffrwyth y gwaith ychwanegol fydd yn cael ei wneud ar y cyd â'n partneriaid posib yng Nghaerfyrddin a Gwynedd.

"Os bydd modd yn y pen draw inni symud elfennau o'n gwaith i bencadlys newydd yng Nghaerfyrddin neu Wynedd, fe fyddai hynny'n ychwanegol i bresenoldeb cryf yng Nghaerdydd.

"Os ydyn ni'n penderfynu gwneud hynny ar ôl derbyn yr astudiaeth lawn, fe allai'r broses o symud gymryd sawl blwyddyn wrth gwrs.

"Ond does dim sicrwydd y byddwn ni'n symud o gwbl. Dwi am edrych ar y gwaith sy'n cael ei wneud ac os mai cadw at ein dau leoliad presennol fydd orau, rydym yn berffaith barod i dderbyn hynny."

Hwb

Mae Cyngor Gwynedd wedi croesawu'r posibilrwydd y gallai'r pencadlys ddod i Wynedd.

Dywedodd arweinydd y cyngor Dyfed Edwards y byddai yn hwb i'r economi a'r Gymraeg.

"Fel cyngor, edrychwn ymlaen at barhau i gydweithio â phenaethiaid y sianel wrth inni symud ymlaen gyda thrafodaethau mwy manwl dros y misoedd nesaf.

"Yn sicr, fe fyddwn ni'n troi pob carreg yn ein hymdrechion i'w hargyhoeddi mai Gwynedd fyddai'r lleoliad delfrydol ar gyfer eu pencadlys.

"Fe fyddwn ni'n dangos bod gennym adnoddau a sgiliau heb eu hail yma yn ogystal â phwysleisio ymrwymiad llawn y cyngor dros sicrhau dyfodol cadarn i'r Gymraeg fel iaith gymunedol."

'Lledu'

Dywedodd Ian Jones: "Mae awydd gen i a'r tîm i wneud cymaint i sicrhau bod budd S4C yn cael ei ledu i gymaint o Gymru â phosib'.

"Y ddwy ardal oedd â'r ceisiadau cryfa' am resymau economaidd, ieithyddol, diwylliannol ac ymarferol.

"Dwi wedi cynnal cyfarfod staff heddi' ac wedi gwahodd cwestiynau ...

"Y penderfyniad fydd symud pencadlys neu agweddau ar ein gwaith.

"Fe fyddwn yn agored â'r staff bob cam o'r broses."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol