Carchar i ddyn ddygodd offer o ffatri Airbus

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Gavin Jones yn gweithio i gwmni Airbus ac yn gwerthu eu offer ar y we

Mae dyn wedi ei garcharu am wyth mis wedi iddo ddwyn gwerth dros £70,000 o offer o ffatri Airbus ym Mrychdyn.

Yna gwerthodd yr offer ar wefan ebay dros gyfnod o fisoedd.

Yn Llys y Goron Yr Wyddgrug dywedodd y barnwr wrth Gavin Jones 36 oed ei fod wedi colli ei enw da ac wedi siomi ei deulu a'i gyflogwr.

Mewn gwrandawiad llys yn gynharach roedd wedi cyfaddef cyhuddiad o dwyll.

Rhifau adnabod

Clywodd y llys fod yr offer yr oedd wedi eu dwyn yn ddrud ac yn cynnwys driliau a gynnau ond eu bod yn cynnwys rhifau adnabod.

Dyn oedd yn ffitio carafanau oedd wedi bod yn prynu'r offer gan Gavin Jones heb wybod eu bod wedi eu dwyn.

Pan yr aeth yr heddlu i dŷ Jones daethon nhw o hyd i 43 eitem o'r ffatri oedd yn werth £73,000.

Yn wreiddiol, honnodd y diffynnydd ei fod wedi prynu'r offer gan ddyn o'r enw Brian oedd yn arfer gweithio i'r cwmni.

Ond ar ôl i'r heddlu ymchwilio daeth hi'n amlwg nad oedd y person hwnnw yn bodoli.

'Iselder'

Dywedodd Gordon Hennell ar ran yr amddiffyn fod ei gleient yn sylweddoli difrifoldeb yr hyn yr oedd wedi ei wneud.

"Roedd ganddo swydd dda yn Airbus am 10 mlynedd ond does dim posibilrwydd y caiff ei ailgyflogi. Mae wedi colli ei enw da.

"Mae'r llythyr gan ei wraig yn dangos ei fod ar feddyginiaeth ar gyfer iselder."

Ychwanegodd ei fod yn edifar.

Dywedodd hefyd ei fod yn gwirfoddoli ac yn ceisio ennill bywoliaeth er mwyn cefnogi ei deulu.

Rhaid cosbi

Er cydnabod ei fod yn ddyn o gymeriad da dywedodd y Barnwr Niclas Parry fod rhaid ei gosbi.

"Dros gyfnod reit sylweddoli roeddech chi yn torri ymddiriedaeth eich cyflogwr," meddai wrth y diffynnydd.

"Roeddech yn ddigon lwcus i gael gwaith yng Ngogledd Cymru gyda chwmni sydd gydag enw da am edrych ar ôl eu gweithwyr.

"Roeddech yn derbyn eu cyflog ond yn dwyn offer oedd yn werth bron i £74,000 a hynny dros gyfnod o bron 14 mis.

"Rydych yn ddyn gyda chymeriad da a rhinweddau positif ond cymaint oedd y tor-ymddiriedaeth a swm yr arian fel bod rhaid i mi eich carcharu."