Ffermwyr yn derbyn arian yn gynt

  • Cyhoeddwyd
Eira Ddefaid
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw llawer o ddefaid ac ŵyn yn ystod y tywydd drwg

Bydd ffermwyr Cymru'n derbyn taliad fferm sengl chwe wythnos yn gynt, medd Llywodraeth Cymru.

Ni fydd rhaid i ffermwyr sy'n gymwys wneud dim gan y bydd y taliad yn cael ei wneud yn awtomatig i'r rhai sy'n byw mewn ardaloedd lle rhoddwyd caniatâd dros dro i gladdu anifeiliaid yn sgil y tywydd drwg.

Bydd ffermwyr sydd ddim yn byw yn yr ardaloedd dan sylw derbyn taliad ar Ragfyr 1.

Dywedodd y llywodraeth mai Cymru fyddai'r unig wlad lle byddai'r taliad hwn.

Eira Mawrth

Effeithiodd eira trwm misoedd Mawrth ac Ebrill eleni ar ffermwyr.

Yn sgil hyn rhoddodd y llywodraeth ganiatâd i ffermwyr gladdu anifeiliaid ar eu ffermydd yn ardaloedd Conwy, Sir Ddinbych, Wrecsam, Gwynedd, Sir y Fflint, Sir Drefaldwyn a Sir Faesyfed.

Wedyn roedd ffrae rhwng rhai ffermwyr a'r Gweinidog Adnoddau Naturiol Alun Davies oherwydd bod rhai ohonyn nhw'n credu y dylai'r llywodraeth fod wedi talu iawndal am eu colledion.

Ymateb Llywodraeth Cymru oedd dweud eu bod wedi rhoi £500,000 i elusennau amaeth i helpu oherwydd prinder porthiant, symud stoc a gollwyd ac ar gyfer cyngor a chefnogaeth.

'Gweithredu nawr'

Dywedodd: "Rwy'n falch ein bod yn gallu darparu'r arian i ffermwyr ynghynt er mwyn helpu i leddfu ychydig o'r pwysau ariannol mae rhai yn eu hwynebu wedi colli ŵyn yn gynharach y flwyddyn hon.

"Rydym yn cyrraedd y pwynt yn y flwyddyn pan mae ffermwyr Cymru yn gwerthu eu hŵyn a'u defaid.

"Yn sgil hynny rwyf wedi penderfynu bod angen i ni weithredu er mwyn rhoi cymorth i ffermwyr sydd yn wynebu derbyn llai o incwm ar yr adeg yma o'r flwyddyn oherwydd colledion ym misoedd Mawrth ac Ebrill."