Simon Jones yn barod am yr her

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Jones yn bwriadu parhau i chwarae mewn gemau 20 pelawd

Mae'r Cymro Simon Jones yn ffyddiog mai hon fydd blwyddyn Morgannwg, wrth iddyn nhw baratoi i gystadlu yn rownd derfynol yr YB40 yn Lord's yn hwyrach.

Swydd Nottingham yw'r ffefrynnau ac mae Jones yn credu y gallai Morgannwg ffynnu o gael ei hystyried fel y tîm gwannaf.

Dyw hi ddim yn union fel Dafydd a Goliath ond fe wnaeth Swydd Nottingham gryn argraff yn y rownd gynderfynol drwy roi crasfa i Wlad yr Haf.

Hon fydd gêm 40 pelawd olaf Jones ac mae'n benderfynol o'i gwneud hi'n un i'w chofio.

Y tro diwethaf i Forgannwg chwarae mewn gem derfynol undydd yn Lord's oedd yn 2000 yn erbyn Swydd Gaerloyw yng Nghwpan Benson and Hedges.

Lludw

Colli fu eu hanes bryd hynny, ond mae Jones yn credu y gall y tîm wneud yn well y tro hwn.

"Dyna'r ffordd mae pethau," meddai, wrth son am y ffaith nad nhw yw'r ffefrynnau.

"Rydym yn hoffi hynny ac rydym yn hoffi her a gobeithio gallwn ni rhoi sioc i rhai pobl."

Chwaraeodd Jones ei gêm gyntaf i Forgannwg nol yn 1998 ac aeth ymlaen i chwarae 18 gem brawf dros Loegr (a Chymru).

Daeth ei awr fawr yn 2005 wrth i'w berfformiad gwefreiddiol alluogi Lloegr i gadw'r Lludw yn 2005.

'Teigrod'

Dywedodd fod Morgannwg wrth ei boddau i gael y cyfle i chwarae yn erbyn tîm safonol mewn gêm sy'n sicr o fod yn anodd iddynt.

"Mae'n dipyn o nodwedd Gymreig yn tydi - rydym yn deigrod dydym, fel gwlad? Mae pethau'n edrych yn dda i chwaraeon yng Nghymru gyda rygbi, pêl-droed a nawr rydym ni mewn ffeinal yn Lord's.

"Ni yn amlwg yw'r unig dîm Cymreig mewn Pencampwriaeth Sirol ac mae'n rhywbeth rydym yn falch iawn ohono - unwaith rydych yn gwisgo crys Morgannwg mae'n rhywbeth rydych yn ei drysori.

"Rydym yn chwarae criced gydag angerdd ac mae hynny'n allweddol i ni."

Dyw Morgannwg heb guro cwpan bwysig ers 2004 pan lwyddon i fynd a'r Gynghrair Genedlaethol yn ôl i Gymru.

Doedd neb yn disgwyl iddyn nhw gyrraedd rownd derfynol yr YB40 y flwyddyn hon, a nawr does neb yn disgwyl iddyn nhw ei hennill hi.

A allan nhw brofi'r amheuwyr yn anghywir unwaith eto?

Timau

Morgannwg (dewis o): G Rees, M Wallace (capten), C Cooke, M Goodwin, J Allenby, B Wright, G Wagg, A Salter, D Cosker, M Hogan, S Jones, R Smith, N James.

Swydd Nottingham (dewis o): A Hales, M Lumb, J Taylor, S Patel, D Hussey, R Wessels, C Read (capten), S Mullaney, A Shahzad, H Gurney, G White, S Broad, G Swann, L Fletcher.