Cynghorau i wahardd gwefannau benthycwyr diwrnod cyflog?

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae rhai cynghorau yn ystyried gwahardd gwefannau i ddangos bod dewisiadau eraill ar gael

Gall rhai cynghorau yng Nghymru wahardd gwefannau cwmnïau benthyciadau diwrnod cyflog (payday loans) mewn adeiladau'r cyngor.

Mae cynghorau Sir Fynwy, Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful a Bro Morgannwg yn dweud eu bod yn ystyried gweithredu i atal "benthyca anghyfrifol".

Byddai'r gwaharddiad yn effeithio cyfrifiaduron mewn adeiladau'r cyngor, gan gynnwys llyfrgelloedd.

Mae'r Consumer Finance Association (CFA) yn dweud eu bod yn pryderu gall y mesur atal pobl rhag cyrraedd benthycwyr cyfrifol.

'Cyfraddau llog enfawr'

Mae tua 2 filiwn o bobl ym Mhrydain yn defnyddio benthyciadau diwrnod cyflog, sef benthyciadau byr dymor gyda chyfraddau llog cymharol uchel.

Mae rhai cynghorau yn Lloegr wedi atal y gwefannau yn barod, a nawr mae'r blaid Lafur yn Sir Fynwy eisiau gwneud yr un peth.

Maen nhw wedi cynnig mesur i atal mynediad i wefannau'r cwmnïau benthyca i'r cyhoedd a staff mewn llyfrgelloedd, adeiladau'r cyngor a mannau diwifr (wi-fi).

Dywedodd y cynghorydd Dimitri Batrouni, o'r blaid Lafur, ei fod yn credu bod cefnogaeth eang am y syniad.

"Rydw i wedi clywed tystiolaeth o bobl sydd wedi cael benthyciad diwrnod cyflog, ond sydd methu a'i dalu yn ôl oherwydd y cyfraddau llog enfawr," meddai.

"Rydym ni eisiau gweld mynediad i wefannau yn cael ei rwystro i geisio atal benthyca anghyfrifol. Ond yn amlwg os ydy pobl am eu defnyddio byddan nhw'n gwneud hynny rhywle arall.

"Mae o fwy am yrru neges gan y cyngor bod yna ddewisiadau eraill fel Cyngor Ar Bopeth neu Undebau Credyd."

Mae cyngor Rhondda Cynon Taf yn dweud y bydd adroddiad yn argymell rhwystro'r gwefannau yn cael ei drafod, tra bod Bro Morgannwg a Merthyr Tudful yn dweud eu bod yn ystyried y syniad.

Dywedodd cynghorau eraill y mae BBC Cymru wedi cysylltu gyda nhw, nad oeddent yn ystyried gwahardd y safleoedd, ond yn edrych i hyrwyddo gwasanaethau cyngor ariannol.

Annheg?

Mae pennaeth Undeb Credyd Gogledd Cymru yn dweud y byddai'n cefnogi gwaharddiad o'r fath.

"Rydym ni'n teimlo bod y cwmnïau benthyca diwrnod cyflog yn gweithredu yn anghyfrifol," meddai John Killion.

"Dydyn nhw ddim yn ystyried gallu pobl i dalu'r arian yn ol.

"Dwi'n meddwl fod gan gynghorau gyfrifoldeb i edrych ar iechyd eu cymunedau, ac un peth sy'n effeithio hynny yw gwaharddiad ariannol."

Ond mae'r Consumer Finance Association (CFA), sy'n cynrychioli rhai o'r benthycwyr mwyaf yn y DU yn poeni am y fath rhwystrau.

Dywedodd Russell Hamblin-Boone, prif weithredwr y CFA y gall y gwaharddiad olygu na all bobl ddod o hyd i'r benthycwyr mwyaf cyfrifol.

"Mae benthycwyr cyfrifol yn esbonio'r costau yn glir, yn defnyddio asiantaethau credyd i wirio eich manylion a ni fyddan nhw'n benthyg os ydynt yn credu y bydd yn gwaethygu eich sefyllfa ariannol," meddai.