Dynes yn astudio'r gyfraith i ennill achos tribiwnlys

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Alex Gibson ei bod hi wedi ei 'bychanu' gan ei chyn-gyflogwyr

Mae cyn ysgrifenyddes a astudiodd y gyfraith er mwyn dechrau achos tribiwnlys yn erbyn ei chyn-gyflogwyr, wedi ennill gradd dosbarth cyntaf.

Dywedodd Alex Gibson, 36, ei bod hi wedi cael ei bwlio oherwydd ei bod hi'n dioddef o ddyslecsia.

Gadawodd y swydd i ddechrau astudio'r gyfraith ym Mhrifysgol Bangor, ac amddiffynnodd ei hun mewn achos llwyddiannus yn erbyn ei chyn-gyflogwyr.

Dywedodd ei bod y ffilm Erin Brockovich, lle mae dynes yn astudio'r gyfraith er mwyn herio cwmni enfawr, wedi ei hysbrydoli.

Ni all y cwmni gael ei enwi fel rhan o'r achos.

'Bychanu'

Dywedodd Ms Gibson, o Fangor, bod penaethiaid y cwmni wedi ei "bychanu" pan nad oedd hi'n gallu gweithio mor gyflym ag eraill oherwydd ei dyslecsia.

Dywedodd bod y straen wedi achosi pryder mawr iddi, ond nad oedd ganddi arian ar gyfer ffioedd cyfreithiol.

"Penderfynais i amddiffyn fy hun os na fyddai unrhyw un arall yn. Cefais fy ysbrydoli gan ffilm Erin Brockovich," meddai.

"Rydw i'n falch fy mod i wedi sefyll i fyny dros fy hun. Gallaf ddweud o'r diwedd na fydd unrhyw un yn fy mychanu eto."

Astudiodd ei gradd ym Mhrifysgol Bangor, ac mae hi newydd gwblhau'r cwrs gyda gradd dosbarth cyntaf.

'Brawychus'

Dywedodd llefarydd ar ran y brifysgol: "Penderfynodd Alex i gynrychioli ei hun drwy gydol yr achos ac wedi dwy flynedd a hanner mae hi wedi ennill."

"Ar ben hynny llwyddodd i ennill gradd dosbarth cyntaf yn y gyfraith o Fangor.

"Roedd dechrau'r brifysgol yn her fwy nag arfer i Alex. Ond, roedd y gefnogaeth gan y brifysgol wedi gwneud hynny'n bosib."

Dywedodd Ms Gibson bod yr achos wedi bod yn brofiad da iddi.

"Roedd o'n hollol frawychus.

"Doeddwn i bron methu a siarad ond rhywsut llwyddais i wneud fy mhwynt yn llwyddiannus."