BBC Cymru Fyw

'Caethwasiaeth': heddlu'n arestio pedwar

Published
image copyrightother
image captionYr heddlu'n archwilio'r safle yn ardal Maerun

Mae'r heddlu wedi arestio pedwar fel rhan o ymchwiliad ehangach i gaethwasiaeth.

Roedd cyfres o gyrchoedd gan dros 100 o blismyn.

Aed â dyn o ddwyrain Ewrop i'r ysbyty lle mae'n cael ei asesu mewn uned feddygol.

Roedd yr ymchwiliad yn sgil dod o hyd i ddyn mewn amgylchiadau gwael ym Maerun ger Casnewydd yn gynt eleni.

Amgylchiadau gwael

Mae'r awdurdodau'n amau bod pobl wedi cael eu gorfodi i weithio'n ddi-dâl mewn amgylchiadau gwael.

Dywedodd yr heddlu eu bod yn ymchwilio a gafodd corff ei gladdu ar dir fferm.

Yn ogystal ag ardaloedd Maerun a Phen-hŵ ar gyrion ardal Casnewydd roedd cyrch yng Nghaerdydd.

Yn gynt eleni roedd yr heddlu wedi dod o hyd i ddyn 43 oed Darrell Simester o Kidderminster oedd wedi bod ar goll am 13 o flynyddoedd.

Y pedwar gafodd eu harestio oedd dyn 66 oed a dyn 42 oed o ardal Maerun, dyn 36 oed o Gaerdydd a dynes 42 oed o ardal Pen-hŵ.

'Cam diweddara''

Dywedodd y Ditectif Uwcharolygydd Paul Griffiths: "Heddiw yw'r cam diweddara' mewn ymchwiliad hir dymor i honiadau o gaethwasiaeth.

"Fe ddechreuodd yr ymchwiliad pan gafwyd hyd i ddyn 43 oed yn byw mewn amodau gwael ar y safle ym Maerun.

"Roedd y dyn wedi bod ar goll o'i deulu am 13 o flynyddoedd.

"Ers hynny mae tîm o dditectifs wedi bod yn ymchwilio i weld a oedd hyn yn rhan o gynllwynio troseddol ehangach.

"Yn ogystal a honiadau o gaethwasiaeth rydym hefyd yn ymchwilio i dystiolaeth fod corff wedi ei gladdu ar y safle."

Mae Hedldu Gwent yn gweithio ar y cyd gyda'r Asiantaeth Ymchwilio i Droseddau Difrifol (SOCA), Y Ganolfan Masnachu mewn Pobl, yr RSPCA a'r Groes Goch.