Bloodhound: Ysbrydoli peirianwyr ifanc?

  • Cyhoeddwyd
Delwedd arlunydd o'r car BloodhoundFfynhonnell y llun, Bloodhound SSC
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd siap aerodynamig y Bloodhound ei brofi ar gyfrifiaduron ym Mhrifysgol Abertawe

Mae car fydd yn cael ei ddefnyddio i geisio torri record cyflymder cerbyd ar y tir yn cael ei arddangos ym Mae Caerdydd am un diwrnod.

Gobaith y Bloodhound Supersonic yw torri'r record 1,000 m.y.a (1,610 cilometr yr awr) yn Ne Affrica yn 2015.

Mae'r cerbyd wrthi'n cael ei adeiladu ym Mryste a bydd cyfle i weld model ohono'r tu allan i'r Senedd ddydd Mawrth.

Mae arbenigwyr o Brifysgol Abertawe wedi bod yn gweithio ar dechnoleg aerodynameg y car ers pum mlynedd.

Dywed trefnwyr y fenter bod disgwyl i dros 100 o ddisgyblion ysgol weld y car ddydd Mawrth fel rhan o ymgyrch i annog rhagor o bobl ifanc i ddilyn gyrfaoedd mewn peirianneg.

Mae'r Bloodhound SSC yn cael ei yrru gan roced sydd wedi'i gysylltu ag injan jet.

Roedd arbenigwyr wedi gobeithio cynnal profion "cyflymder isel" - hyd at 300 m.y.a (480cm/awr) - ym mis Tachwedd eleni. Ond oherwydd agweddau diogelwch, mae'r profion wedi'u gohirio tan yr haf nesa'.

'Annog pobl ifanc'

Mae ymweliad undydd y Bloodhound SSC â Bae Caerdydd wedi'i drefnu ar y cyd gyda Sefydliad y Peirianwyr Mecanyddol.

Ffynhonnell y llun, Bloodhound
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r car wedi'i ddylunio i aros ar y ddaear ar ôl cyrraedd cyflymder uwchsonig

Dywedodd llefarydd ar ran y sefydliad yng Nghymru, Gareth Cemlyn Jones: "Rydyn ni angen annog mwy o bobl ifanc i ddilyn gyrfaoedd ym meysydd gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg, i sicrhau bod gennym y sgiliau cywir i gynnal twf economaidd y wlad ac wynebu'r heriau sy'n wynebu dynol ryw fel twf poblogaeth a newid hinsawdd.

"Ar hyn o bryd dydy nifer y bobl sy'n dilyn gyrfaoedd yn y meysydd hyn ddim yn ddigon i gwrdd ag anghenion y dyfodol, a dyna pam ei bod mor bwysig ysbrydoli pobl ifanc trwy'r prosiect Bloodhound.

"Rydym yn gobeithio, trwy ddangos y car Bloodhound, y bydd pobl yn gweld y cyfleoedd cyffrous sydd 'na wrth ddilyn gyrfa mewn peirianneg ac ati."

Mae'r tîm wedi dylunio roced maen nhw'n gobeithio fydd yn galluogi'r cerbyd gyrraedd cyflymder o dros 1,000mya.

Cafodd y record bresennol ei sefydlu gan gar Thrust o Brydain yn 1997, a gyrhaeddodd gyflymder o 763m.y.a (1,228 cm/awr).

Mae tri o'r peirianwyr a weithiodd ar y prosiect hwnnw hefyd yn rhan o brosiect Bloodhound SSC, gan gynnwys y gyrrwr Andy Green.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol