Miliband: Addewid ar brisiau ynni

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Miliband: Rhewi prisiau ynni am 20 mis

Byddai Llafur yn rhewi prisiau nwy a thrydan i gartrefi a busnesau am 20 mis pe bai nhw'n fuddugol yn yr etholiad cyffredinol yn 2015 yn ôl eu harweinydd Ed Miliband.

Yng nghynhadledd flynyddol ei blaid yn Brighton dywedodd y byddai'r cwmnïau ynni mawr yn cael eu rhannau'n gwmnïau llai ac yn cael eu rheoli gan reoleiddiwr newydd mwy grymus - er mwyn rhoi "chwarae teg i gwsmeriaid".

Dywed Llafur y byddai polisi o'r fath ar gyfartaledd yn arbed £120 i bob cartref a £1,800 i fusnesau bob blwyddyn

Y gost i'r cwmnïau ynni fyddai £4.5 biliwn, yn ôl Llafur.

Dywedodd Mr Miliband fod y cwmnïau ynni wedi bod yn codi gormod ar gwsmeriaid am amser rhy hir a bod angen ail osod ffiniau'r farchnad.

Bu Mr Miliband yn areithio am dros awr wrth geisio amlinellu ei weledigaeth.

Dywedodd y byddai Llafur hefyd yn cefnogi mesurau fyddai'n rhoi'r bleidlais i bobl ifanc 16 ac 17 oed mewn etholiadau cyffredinol.

Dywedodd mai bwriad Llywodraeth Lafur erbyn 2020 fyddai codi 200,000 o gartrefi newydd bob blwyddyn

Rhewi prisiau

Cafodd gymeradwyaeth brwd wrth amddiffyn y Gwasanaeth Iechyd ac am addo i gael gwared ar "y dreth ystafell wely".

Fe wnaeth o amddiffyn safiad ei blaid ar Syria.

Er iddo ymosod yn hallt ar y prif weinidog David Cameron a'r canghellor George Osborne, doedd yna ddim son o gwbl am bartneriaid y Ceidwadwyr yn y glymblaid, y Democratiaid Rhyddfrydol.

Wrth son am ynni dywedodd y byddai'n cael gwared ar Ofgem - ac yn sefydlu corff rheoleiddio newydd ar gyfer y diwydiant ynni.

"Byddwn yn deddfu ar gyfer hyn yn Araith y Frenhines, a byddai'r corff newydd yn dod i rym yn 2017. "

"Ond yn y cyfamser nid wyf am wneud dim. Felly bydd y llywodraeth Lafur nesa yn rhewi prisiau nwy a thrydan tan ddechrau 2017."

Yn ôl Llafur mae cwmnïau ynni wedi bod yn codi gymaint â £3.9 biliwn yn ormod ar gwsmeriaid ers 2010 - a hynny wrth beidio â throsglwyddo unrhyw ostyngiad ym mhris olew a nwy i gwsmeriaid.

'Syniadau cyffrous'

Wrth ymateb i araith Mr Miliband dywedodd Owen Smith, llefarydd Llafur ar Gymru:

"Mae gweledigaeth Ed - sef y gallwn wneud yn well na'r hyn sy'n cael ei gynnig - yn cael ei gefnogi gyda syniadau a pholisïau ymarferol a chredadwy.

"Bydd y polisïau o fudd i deuluoedd, rhewi prisiau trydan a nwy, cryfhau'r isafswm cyflog, creu miliwn o swyddi yn yr economi werth a datrys yr argyfwng tai drwy godi 2 filiwn o dai newydd.

"Mae'r rhain yn syniadau cyffrous gan blaid Lafur sydd unwaith yn rhagor am gael ei gweld fel Plaid y Bobl."

Straeon perthnasol