Gaerwen yw'r dewis i barc gwyddoniaeth

  • Cyhoeddwyd
Ieuan Wyn JonesFfynhonnell y llun, other
Disgrifiad o’r llun,
Gadawodd Ieuan Wyn Jones ei swydd fel Aelod Cynulliad er mwyn arwain project y parc gwyddoniaeth

Mae Prifysgol Bangor wedi cyhoeddi mai safle 50 erw yn y Gaerwen ar Ynys Môn sy'n cael ei ffafrio fel lleoliad ar gyfer Parc Gwyddoniaeth newydd fydd yn gwasanaethu gogledd orllewin Cymru.

Fe fydd Parc Gwyddoniaeth Menai yn gartref i brosiectau ymchwil mewn nifer o feysydd gan gynnwys ynni, a gwasanaethau amgylcheddol.

Mae'r safle yn y Gaerwen yn berchen i Gyngor Sir Ynys Môn ac yn un o dri ar yr ynys sydd ar restr fer a luniwyd gan dîm project y parc.

Ni fydd penderfyniad terfynol yn cael ei wneud tan yn ddiweddarach yn y flwyddyn.

Gadawodd Ieuan Wyn Jones ei swydd fel Aelod Cynulliad Ynys Môn yn gynharach eleni er mwyn bod yn gyfarwyddwr Parc Gwyddoniaeth Menai, a dywedodd:

'Potensial mawr'

"Ar ôl proses fewnol drylwyr, rwy'n falch iawn o gyhoeddi bod gennym safle dewisol i broject y parc gwyddoniaeth, fydd yn allweddol i greu swyddi da yng ngogledd orllewin Cymru.

"Bydd y parc yn gartref i brojectau ymchwil sy'n gysylltiedig â diwydiant ac ymchwil sy'n seiliedig ar wyddoniaeth, sydd naill ai'n rhan o Brifysgol Bangor eisoes neu'n rhan o fusnesau bach a chanolig neu gwmnïau mawr.

"Trwy gynnig adeiladau cyfoes a'r adnoddau diweddaraf, rydym yn gobeithio denu gweithgareddau ymchwil a datblygu busnesau bach a chanolig sydd â'r potensial i dyfu a chwmnïau mawr a rhai o'r ymchwilwyr gorau i Gymru.

"Mae'r dystiolaeth i gyd yn dangos bod gan y meysydd hyn botensial mawr o ran creu swyddi gyda chyflogau llawer uwch na'r cyflog cyfartalog yng Nghymru ar hyn o bryd.

"Rwyf eisoes wedi cael sgyrsiau cadarnhaol gyda thri awdurdod lleol yn yr ardal, sef Gwynedd, Ynys Môn a Chonwy. Rwy'n sicr y bydd y parc o fudd i ogledd Cymru i gyd wrth iddo ddatblygu."