Gwrthdrawiad: Dyn wedi marw

Cyhoeddwyd

Cafodd dyn ei ladd wedi iddo gael ei daro gan fws yn Abertawe ddydd Mawrth.

Fe gafodd y gwasanaethau brys eu galw i ffordd y Kingsway yn y ddinas wedi i fws gwyn fod mewn gwrthdrawiad gyda dyn 37 oed.

Cafodd ei gludo i Ysbyty Treforys mewn ambiwlans, ond bu farw yno yn ddiweddarach o ganlyniad i'r anafiadau a gafodd.

Mae Heddlu De Cymru wedi gofyn i unrhyw berson a welodd y gwrthdrawiad, symudiadau'r dyn neu'r modd yr oedd y bws yn cael ei yrru cyn y gwrthdrawiad i gysylltu ag Uned Blismona Ffyrdd y Gorllewin drwy ffonio 101, neu ffonio Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555111.

Mae'r heddlu yn arbennig o awyddus i siarad gydag unrhyw un arhosodd i gynorthwyo ar y safle, ond a adawodd cyn gadael eu manylion cysylltu gyda'r swyddogion ar y pryd.