Arestio dyn arall yn dilyn cyrch cyffuriau

Cyhoeddwyd

Cafodd y dyn 30 oed o Riwabon yn Wrecsam ei gyhuddo o ddosbarthu cyffuriau dosbarth A ac o dwyll ariannol a bydd yn cael ei gadw yn y ddalfa tan ei ymddangosiad yn y llys.

Ymddangosodd pedwar o ddynion o flaen llys ynadon ddydd Gwener ac maent wedi eu cadw yn y ddalfa.

Dywed yr heddlu eu bod yn disgwyl y byddant yn arestio mwy o bobl ac maent yn gofyn i unrhyw un sydd gyda gwybodaeth i gysylltu gyda nhw trwy ffonio 101 neu Taclo'r Tacle yn anhysbys ar y rhif 0800 555 111.

Straeon perthnasol