Ymosodiad: Apêl am dystion

Mae'r heddlu ym Mhorthmadog yn apelio am dystion ar ôl ymosodiad ar ddynes y tu ôl i dafarn yn y dref.

Fe ddigwyddodd yr ymosodiad rhwng 11.30pm nos Fawrth a 12.30am fore Mercher y tu ôl i dafarn Gestina yng nghanol y dref.

Cred yr heddlu fod dau ddyn wedi ymosod ar y ddynes.

Roedd hi angen triniaeth yn yr ysbyty ar ôl y digwyddiad.

Dywedodd y ditectif arolygydd Keith Jones: "Rydym yn apelio i unrhyw un all fod wedi gweld neu glywed rhywbeth y tu ôl i'r Gestina, sy'n arwain at Stryd Smith, i gysylltu gyda'r heddlu."

Dylai unrhyw un ag unrhyw wybodaeth gysylltu â'r heddlu ar 101 neu yn ddienw ar Taclo'r Tacle ar 0800 555111

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.