Achos llid yr ymennydd mewn ysgol: anfon llythyr at rhieni

  • Cyhoeddwyd

Mae llythyr wedi ei anfon at rieni disgyblion ysgol yn Aberystwyth wedi i blentyn gael llid yr ymennydd.

Roedd y disgybl yn mynychu Ysgol Gynradd Padarn Saint ac mae corff Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi annog rhieni i fod yn ymwybodol o arwyddion y salwch.

Mae'r symptomau yn cynnwys traed a dwylo oer, cur pen difrifol, twymyn, taflu fyny a bod yn sensitif i olau llachar.

Mae llid yr ymennydd yn facteria cyffredin sydd yn cael ei gario yn y gwddw neu drwyn gan tua un o bob deg o bobl.

Fe all unrhyw un gael yr afiechyd ond mae'n fwy tebygol ymhlith babanod a phlant ifanc.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Ceredigion: "Mewn achosion fel hyn, mae Cyngor Ceredigion yn dibynnu ar arbenigedd gweithwyr Iechyd Cyhoeddus Cymru er mwyn gwybod beth yw'r ffordd gorau i godi ymwybyddiaeth o'r arwyddion a symptomau'r afiechyd.

"Rydyn ni yn deall gyda'r achos yma bod llythyrau wedi eu hanfon i'r rhieni i godi ymwybyddiaeth."