Argymell uniad cryfach rhwng colegau

  • Cyhoeddwyd
Prifysgol Glyndŵr
Disgrifiad o’r llun,
Mae adroddiad Syr Adrian Webb yn argymell y dylai Prifysgol Glyndŵr rhannu adnoddau a staff gyda Phrifysgol Caer

Mae adolygiad o addysg uwch yng ngogledd-ddwyrain Cymru wedi argymell y dylai Prifysgol Glyndŵr a Choleg Cambria gael eu ffederaleiddio, ond eto aros yn annibynnol.

Cafodd Syr Adrian Webb, cyn Is-Ganghellor Prifysgol Morgannwg, gais i baratoi adroddiad yn arolygu'r pwnc gan weinidogion Cymru.

Yn ei adroddiad mae'n dweud y byddai bwrdd strategaeth ffederal yn gallu defnyddio'i bwerau i gwrdd â gofynion y rhanbarth.

Mae'n awgrymu hefyd y gallai Prifysgol Glyndŵr a Phrifysgol Caer rhannu adnoddau dysgu a pheth staff.

Cafodd yr adroddiad ei gomisiynu gan y cyn weinidog addysg Leighton Andrews wedi iddo wrthod argymhelliad gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) y dylai Prifysgol Glyndŵr fod yn rhan o strwythur grŵp fyddai'n cael ei reoli gan brifysgolion Bangor ac Aberystwyth.

'Ymateb strategol'

Mae adroddiad Syr Adrian Webb, a gyhoeddwyd ddydd Mercher, yn dweud y dylid sefydlu model ffederal o fewn 18 mis, ac mai rôl y bwrdd strategol i Brifysgol Glyndŵr a Choleg Cambria fydd datblygu "ymateb strategol sy'n edrych tuag allan" i anghenion y rhanbarth.

Dywedodd hefyd y dylai'r ddau sefydliad "ar wahân a gyda'i gilydd" ddatblygu perthynas gyda sefydliadau eraill er mwyn "cryfhau'r ddarpariaeth addysg uwch ac addysg bellach yn y rhanbarth."

Mae'r adroddiad hefyd yn dweud os fyddai'r strwythur ffederal rhwng y ddau sefydliad yn profi'n amhosib i weithredu, dylid ffurfio ffederasiwn rhwng Prifysgol Glyndŵr a Phrifysgol Bangor.

Wrth ymateb i'r adroddiad dywedodd y Gweinidog Addysg Huw Lewis:

"Mae'r adroddiad yn glir iawn am yr angen i gael dull mwy strategol gan gynnwys cydweithio cryfach a mwy effeithiol er mwyn ateb y galw presennol ac i'r dyfodol o'r economi rhanbarthol yng ngogledd-ddwyrain Cymru."

Ychwanegodd Mr Lewis y byddai ei swyddogion yn ystyried argymhellion yr adroddiad yn ofalus, ac y byddai'n gwneud datganiad pellach ar y mater yn y gwanwyn.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol