Aelodau Cynulliad o blaid mesur yn unfrydol

  • Cyhoeddwyd
CaravansFfynhonnell y llun, bbc
Disgrifiad o’r llun,
Mae rhai perchnogion cartrefi symudol yn diodde' oherwydd rhenti uchel a diffyg gwaith cynnal a chadw

Yn unfrydol mae Aelodau Cynulliad wedi pasio mesur sy'n gwarchod hawliau trigolion cartrefi symudol.

Dangosodd adroddiad y llynedd bod rhai trigolion yn diodde' oherwydd ymddygiad bygythiol, diegwyddor a throseddol oherwydd rhai perchnogion safleoedd.

Nod mesur preifat yr AC Democratiaid Rhyddfrydol Peter Black yw rhoi hawliau clir i drigolion a pherchnogion safleoedd.

Cyn y drafodaeth dywedodd Mr Black fod llawer o'r 96 safle yng Nghymru yn cael eu rhedeg yn dda ond nad oedd cymorth cyfreithiol ar gael pan fyddai anghydfod yn codi.

'Diegwyddor'

"O dan y ddeddf bresennol does fawr ddim yn gwarchod trigolion rhag perchnogion diegwyddor er mai lleiafrif ohonyn nhw sy'n defnyddio'u safle er mwyn elwa'n bersonol," meddai.

"Gallai problemau gynnwys rheolaeth wael o'r safle ac atal gwerthiant cyfreithiol - bydd fy mesur yn atal yr annhegwch yma."

Ychwanegodd Mr Black y byddai prawf i berchnogion a system drwyddedu.

Hwn yw'r mesur preifat cyntaf i gael ei basio ers i bwerau deddfu ychwanegol gael eu datganoli i'r Cynulliad o San Steffan yn 2011.