'Caethwasiaeth': Dynion yn y ddalfa

  • Cyhoeddwyd
Arbenigwyr ar y safleFfynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r heddlu yn credu y gallai corff fod wedi'i gladdu ar y safle ym Maerun

Mae tri dyn sydd wedi eu cyhuddo o droseddau yn ymwneud a chaethwasiaeth ger Casnewydd wedi ymddangos o flaen llys.

Cafodd Daniel Doran, 66, a Thomas Doran, 36, eu cadw yn y ddalfa wedi ymddangosiad gerbron Ynadon yng Ngwmbrân ddydd Iau.

Cafodd trydydd dyn, David Doran, 42, ei gadw yn y ddalfa hefyd.

Cafodd pedwar o bobl eu harestio mewn cyrch ar fferm ddydd Llun, wedi i'r heddlu ddod o hyd i ddyn o Wlad Pwyl yn byw mewn amodau gwael.

Mae dynion wedi eu cyhuddo o gam-garcharu, cynllwynio i gadw person mewn caethwasiaeth a chynllwynio i sicrhau bod person yn cyflawni llafur gorfodol.

Disgrifiad o’r llun,
Cafodd pedwar person eu harestio wedi'r cyrchoedd yn gynnar fore Llun

Hefyd mae Thomas Doran wedi ei gyhuddo o herwgipio drwy dwyll.

Cafodd dynes 42 oed ei rhyddhau ar fechnïaeth.

Cyrch

Dechreuodd yr ymchwiliad wedi i ddyn gael ei ddarganfod yn byw mewn amodau gwael ym mis Mawrth.

Cafwyd hyd i ddyn arall 60 oed mewn cyrch yn ardal Llansanffraid Gwynllwg ger Casnewydd ddydd Mawrth, ac mae e mewn canolfan feddygol yn cael ei asesu gan arbenigwyr.

Mae'r tri dyn cafodd eu harestio yn y cyrch yna wedi eu rhyddhau ar fechnïaeth.

'Ymchwiliad cymhleth'

Dywedodd y Ditectif Uwcharolygydd Paul Griffiths sy'n arwain yr ymchwiliad: "Mae hwn yn ymchwiliad cymhleth ond sy'n datblygu yn gyflym ac rydym yn diolch i'r cyhoedd am eu cefnogaeth."

Apeliodd unwaith eto i unrhyw un sydd ag unrhyw wybodaeth i gysylltu â nhw ar 101, gan ddefnyddio'r cyfeirnod 66 23/09/13.

"Rwyf hefyd yn gofyn yn bersonol i'r sawl anfonodd lythyr dienw i heddlu arall yn cynnwys honiadau penodol i gysylltu â ni," meddai.

Mae plismyn yn parhau i gloddio ar safle ym Maerun ac yn credu y gallai corff fod wedi'i gladdu yno.

Fe allai'r gwaith chwilio barhau tan y penwythnos.