Bwrdd Iechyd yn wynebu achosion werth £58m

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd 133 o achosion eu setlo ym mlwyddyn ariannol 2012-13

Mae cynnydd mawr mewn cwynion yn golygu bod un bwrdd iechyd yn wynebu achosion cyfreithiol all gostio £58m.

Mae adroddiad yn dangos bod 454 o gwynion am esgeulustod clinigol yn erbyn Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr, gyda 58 yn ymwneud â phlant.

Hefyd mae 135 o gwynion gan staff oherwydd anafiadau personol.

Dywedodd y bwrdd iechyd bod y cynnydd yn dilyn tueddiadau ar draws y wlad.

Tuedd genedlaethol

Mae'r adroddiad yn dweud bod 1,597 o gwynion swyddogol wedi eu derbyn, cynnydd o 258 neu 19%.

Roedd bron i hanner yn ymwneud a thriniaeth glinigol fel diffyg gofal gan nyrsys.

Yn yr un cyfnod cafodd y gwasanaeth ei ganmol 10,310 o weithiau.

Nid yw'r adroddiad yn rhoi manylion am y symiau sydd wedi eu talu yn y gorffennol, ond mae'n cadarnhau bod 133 o achosion wedi eu setlo ym mlwyddyn ariannol 2012-13.

Cafodd 44 eu setlo allan o'r llys, roedd 12 wedi derbyn taliad gan y Gwasanaeth Iechyd, dau wedi eu setlo ac wedi derbyn iawndal, a 28 achos wedi eu tynnu'n ôl.

'Dysgu gwersi'

Ond, mae'r adroddiad yn amcangyfrif bod gwerth y 682 o achosion sydd heb eu setlo eto yn cyrraedd £58m.

"Rydym yn gweithio yn galed iawn i leihau'r cynnydd mewn gwariant o achosion tebyg, drwy sicrhau bod gwersi yn cael eu dysgu ac arferion clinigol yn newid ac yn gwella," meddai llefarydd ar ran Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr.

"Mae'r swm wedi ei seilio ar amcangyfrif, a bydd y swm terfynol yn dibynnu ar bob achos unigol."

Mae'r arian yn cael ei dalu gan gronfa genedlaethol, ond mae'n rhaid i fyrddau iechyd dalu £25,000 am bob achos.

Yn y cyfnod rhwng 2012-2013, cafodd 86 o gwynion eu cyflwyno i'r ombwdsmon, cynnydd o 12%.

Cafodd 35 eu hymchwilio a dywedodd yr adroddiad bod methiannau yn ymwneud a dogfennau cleifion a diffyg rhannu gwybodaeth yn rhai o'r problemau amlycaf.

Gwnaed cais i Gyngor Iechyd Cymuned Betsi Cadwaladr - y corff sy'n goruchwylio gwaith y bwrdd iechyd - am sylw.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol