Uned ysbyty yn 'annerbyniol' medd AC

  • Cyhoeddwyd
Ysbyty Treforys, AbertaweFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd uned llawdriniaeth y galon ei sefydlu yn Ysbyty Treforys yn 1997

Dywed Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg eu bod yn gweithio i fynd i'r afael â chyfres o bryderon ddaeth i'r amlwg mewn adolygiad o wasanaethau llawdriniaeth y galon yn Ysbyty Treforys.

Y bwrdd iechyd ei hun oedd wedi gwahodd panel annibynnol o arbenigwyr i wneud yr adolygiad yn dilyn nifer o broblemau hir dymor oedd heb eu datrys.

Mae'r adroddiad yn dangos nifer o drafferthion, gan gynnwys :-

  • Perthynas waith proffesiynol gwael;
  • Diffyg gwaith tîm
  • Morâl isel;
  • Canfyddiad o ddiwylliant o fwlio.

Mae'r adroddiad hefyd yn dweud bod angen trefniadau staffio gwell yn enwedig yn nhermau meddygon ac anesthetyddion gofal dwys, ac mae'n cydnabod bod y gwasanaeth wedi tyfu y tu hwnt i'r adnoddau presennol a sefydlwyd 16 mlynedd yn ôl.

Cafodd adroddiad y panel - oedd hefyd yn cynnwys aelod lleyg er mwyn cael safbwynt y cleifion - ei gyflwyno i'r bwrdd iechyd ddydd Iau ynghyd â chynllun o weithredoedd sydd angen eu cyflawni o ganlyniad i'r adroddiad.

'Ymddiheuro'

Dywedodd prif weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg, Paul Roberts: "Mae'r gwasanaeth llawdriniaeth y galon yn Ysbyty Treforys wedi darparu gofal ardderchog i lawer o gleifion ers iddo ddechrau yn 1997, ac mae'n parhau i wneud hynny.

"Ond fe wnaethon i gomisiynu'r adolygiad allanol oherwydd rhai problemau o fewn y gwasanaeth yr oeddem am fynd i'r afael â nhw unwaith ac am byth.

"Mae ein cleifion yn haeddu'r gwasanaeth llawdriniaeth y galon gorau posib, ac rwy'n ymddiheuro'n ddiffuant nad yw'r materion hir dymor dan sylw heb gael eu datrys yn gynt."

Mae cynllun y panel i daclo'r problemau yn cynnwys 32 o argymhellion unigol gan gynnwys:-

  • Penodi clinigwr fel Cyfarwyddwr Uned Gofal Dwys y Galon er mwyn rheoli gofal cleifion o fewn yr uned ac i weithredu argymhellion yr adroddiad;
  • Datblygu diwylliant mwy agored gan sicrhau nad yw bwlio na cham-drin yn cael ei ddioddef o gwbl, a chefnogi hyn gydag arolygon a hyfforddiant cyson;
  • Cyflwyno protocol i wella'r broses o wneud penderfyniadau am ofal cleifion;
  • Datblygu cynlluniau i'r gweithlu meddygol a nyrsio (gan gynnwys anaestheteg) sy'n ateb y galw yn llawn ac yn sicrhau bod staff ar gael drwy'r amser ar gyfer gwasanaethau llawdriniaeth y galon.

Ychwanegodd cadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol ABM, yr Athro Andrew Davies:

"Mae'r trafferthion yma o fewn y Gwasanaeth Llawdriniaeth y Galon wedi bod yn mynd ymlaen am rhy hir, a hoffwn dawelu pryderon cleifion a staff bod y bwrdd iechyd yn benderfynol o wneud popeth y gallwn i'w datrys."

'Annerbyniol'

Ond doedd hynny ddim yn ddigon i Aelod Cynulliad Gorllewin De Cymru i'r Democratiaid Rhyddfrydol Peter Black.

Wrth ymateb i'r adroddiad dywedodd:

"Mae pobl de Cymru a chleifion sy'n dibynnu ar Ysbyty Treforys am lawdriniaeth y galon wedi cael eu gadael i lawr gan y bwrdd iechyd a gan Lywodraeth Lafur Cymru. Mae hwn yn ffordd annerbyniol o redeg gwasanaeth.

"Mae ABM wedi gwybod ers dros ddegawd bod problemau wedi bod yn uned y galon. Mae'r uned wedi wynebu trafferthion ers iddi agor yn 1997, ac eto mae pryderon difrifol yn dal i ddod i'r golwg.

"Er fy mod yn cymeradwyo'r bwrdd iechyd am gomisiynu adolygiad i'w gwasanaeth eu hunain a chyhoeddi'r canlyniadau, mae angen iddyn nhw nawr weithredu ar yr argymhellion i sicrhau bod y sefyllfa yn yr ysbyty yn gwella.

"Mae adroddiadau ac adolygiadau yn y gorffennol wedi cael eu hanwybyddu ar draul y cleifion."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol