Canolfan gymunedol ar safle hen ysgol

  • Cyhoeddwyd
Canolfan Hermon
Disgrifiad o’r llun,
Y gymuned brynodd yr adeilad ar ôl i'r ysgol gau

Mae canolfan gymunedol newydd yn agor ei drysau ddydd Sadwrn a hynny ar ôl i'r adeilad oedd yn arfer bod yn ysgol i'r trigolion lleol orfod cau.

Cymunedau Hermon, Llanfyrnach a Glôg yng ngogledd Sir Benfro fydd yn elwa o'r ganolfan a nhw aeth ati i gasglu'r arian er mwyn codi'r adeilad dau lawr.

Fe geisiodd rhieni Ysgol Hermon ger Crymych i'w chadw hi ar agor gan fynd a'r mater i'r Uchel Lys er mwyn ceisio newid penderfyniad y cyngor. Ond ni fuon nhw'n llwyddiannus.

Prynu'r adeilad

Fe gaeodd yr ysgol lle'r oedd 50 o blant yn mynychu.

Wedi hynny cafwyd cyfarfod er mwyn ystyried prynu'r adeilad a oedd yn wag gan y cyngor a dyna a wnaethon nhw.

Disgrifiad o’r llun,
Fe fydd modd cynnal priodasau a phartion yn y safle

Fe lwyddodd trigolion i sicrhau miloedd o bunnau trwy grantiau er mwyn adeiladau'r ganolfan.

Mae'r safle yn un carbon isel gyda ffrâm bren a phaneli solar ac yn cynnwys tair ystafell gyfarfod, cegin a thair swyddfa allith gael eu defnyddio.

Yn barod, mae grwpiau yn ymgynnull yno gan gynnwys elusennau a phriodasau a phartïon wedi trefnu i ddefnyddio'r ganolfan yn ystod y misoedd nesaf.

Dywedodd cadeirydd y pwyllgor Bill Davies fod y gymuned wedi gweithio gyda'i gilydd i sicrhau bod y ganolfan yn agor ei drysau:

"Mae gyda ni nawr ganolfan gynaliadwy ar gyfer y gymuned. Yn ystod y diwrnod agoriadol mi fydd y 12 o denantiaid a grwpiau sydd yn defnyddio'r safle yn rhoi rhagflas o'r math o gyrsiau a gweithgareddau sydd ar gael ar hyn o bryd a chynlluniau ar gyfer gweithgareddau newydd."

Canolfan i'r bobl

Cyn brifathrawes Ysgol Hermon, Maureen George agorodd yr adeilad newydd yn swyddogol brynhawn Sadwrn.

Roedd gweithgareddau i oedolion a phlant yn ystod y dydd a hefyd gerddoriaeth fyw yn cael ei chwarae yn ystod y ddawns gyda'r nos.

Ychwanegodd Bill Davies: "Mae Canolfan Hermon yn esiampl wych o fenter sydd yn cael ei rhedeg ac yn berchen i'r bobl leol, yn gweithio gyda'i gilydd i ddatblygu gweithgareddau a gwasanaethau mewn ardal wledig."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol