Carchar am ddwyn gyda chyllell

  • Cyhoeddwyd
James WoodFfynhonnell y llun, Heddlu Gogledd Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Roedd James Wood wedi cael ei rhyddhau o garchar ddyddiau cyn cyflawni'r drosedd

Cafodd dyn ei garcharu am ddefnyddio cyllell i ddwyn arian gan fyfyriwr oedd wedi mynd i le tywyll er mwyn syllu ar y sêr.

Roedd Sirofum Mustaqim o Malaysia wedi mynd i fan anghysbell ar gwrs golff Bangor i osod telesgop yn hwyr ar noson Ebrill 16.

Fe welodd James Wood, 46 oed o Lanllechid, y myfyriwr yno ac aeth ato gyda stori ei fod yn ddigartref ac angen arian.

Dangosodd Mr Mustaqim dosturi tuag ato ac estyn i'w boced am £2 i roi i Wood, ond pan welodd y diffynnydd bod ganddo arian papur fe dynnodd gyllell a mynnu mwy.

Fe wnaeth ddwyn £10 gan Mr Mustaqim cyn rhedeg o'r safle ar ôl bygwth lladd y myfyriwr pe bai'n mynd at yr heddlu.

Gwadodd Wood mai ef oedd yn gyfrifol, ond fe'i cafwyd yn euog gan reithgor yn Llys y Goron Yr Wyddgrug ac fe gafodd ei garcharu am bum mlynedd.

'Caredigrwydd'

Dywedodd y Barnwr Niclas Parry fod y myfyriwr wedi mynd allan ar noson dywyll i ddilyn ei hobi.

"Fe welsoch chi'r dyn yno, yn unig a bregus, ac fe aethoch chi amdano," meddai.

"Fe ddangosodd garedigrwydd tuag atoch, ond fe wnaethoch chi anwybyddu hynny a thynnu cyllell arno. Fe wnaethoch chi ddwyn ei arian a'i daro ar ei ben cyn bygwth ei ladd os fyddai'n dweud wrth yr heddlu.

"Fe gawsoch chi eich rhyddhau o garchar ddyddiau yn unig cyn cyflawni'r drosedd yma."

Ychwanegodd y barnwr bod gan Wood record ofnadwy o droseddu yn y gorffennol gan gynnwys dwyn a throseddau eraill o drais a thwyll.

Er gwaetha'r bygythiad, fe ffoniodd Mr Mustaqim 999 wrth iddo redeg o Glwb Golff Bangor ac yn ddiweddarach fe wnaeth ddewis Wood o restr adnabod ar fideo.

Wrth ymateb i'r ddedfryd dywedodd y Ditectif Gwnstabl Karen Pritchard-Williams o Heddlu'r Gogledd:

"Mae hyn yn gyrru neges gryf na fydd trais gyda chyllell yn cael ei ddiodde' gan Heddlu'r Gogledd.

"Mae Bangor ar hyn o bryd yn croesawu myfyrwyr newydd a rhai sy'n dychwelyd, ac mae'n dda gwybod bod Wood yn ddigel dan glo. Mae digwyddiadau fel hyn yn bethau prin ym Mangor."