Beic modur yn taro polyn lamp: dau wedi brifo

  • Cyhoeddwyd

Mae'r heddlu yn apelio am lygad dystion wedi i feic modur daro polyn lamp yn oriau man bore Sadwrn.

Fe hitiodd y beic Kawasaki gwyrdd y polyn am 4.44 y bore a hynny yn Llaneirwg, Caerdydd.

Cafodd dau o bobl eu hanfon i'r ysbyty er mwyn derbyn triniaeth am eu hanafiadau.

Mae'r heddlu yn gofyn i unrhyw un a welodd yr hyn a ddigwyddodd neu a welodd yr hyn ddigwyddodd cyn i'r beic daro'r polyn i gysylltu gyda nhw.

Gellir gwneud hynny trwy ffonio'r adran sydd yn ymchwilio damweiniau ar y rhif 01656 869332 neu'r heddlu ar y rhif 101.