Ceidwadwyr: 'Atebion' i broblemau Cymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dywed Andrew RT Davies fod ei blaid wedi cyflwyno sawl polisi yn ystod y misoedd diwethaf

Mae gan y Ceidwadwyr yr awch a'r atebion i ddelio gyda'r problemau sydd yn wynebu pobl Cymru meddai arweinydd y blaid yn y Cynulliad.

Wrth i gynhadledd y Ceidwadwyr ddechrau ym Manceinion mae Andrew RT Davies yn dweud bod angen newidiadau.

Honnodd fod pethau wedi aros yn eu hunfan yng Nghymru ers tair blynedd ar ddeg, a bod "llaw farw Llafur yn tagu economi Cymru."

Gofynnwyd i Lafur Cymru i ymateb.

Dywedodd Mr Davies wrth y rhaglen wleidyddol Sunday Politics: "Bwriad yr agenda yng Nghymru yw dod â newidiadau go iawn i Gymru, gwneud yn siŵr fod pobl yn gwybod bod yna ddewis arall a gwneud yn siŵr fod Carwyn Jones yn atebol," meddai.

Sawl polisi

Yn ôl Mr Davies mae ei blaid wedi cyflwyno sawl polisi yn ystod y 12 mis diwethaf.

"Buddsoddi yng Nghymru yw cael cyllid i fusnesau ac adfywio'r stryd fawr. Rydyn ni wedi yn siarad am beth fydden ni yn ei wneud ynglŷn â threthu i hybu'r economi yng Nghymru a dod 'nôl ac ysgolion gramadeg.

"Dyna i chi wrthblaid sydd gydag awch ac atebion i ddelio gyda'r problemau sydd yn wynebu pobl Cymru. Dw i ddim yn clywed hynny gan unrhyw un arall."

Ychwanegodd: "Mae angen i ni newid pethau yng Nghymru ac mae'r Ceidwadwyr Cymreig yn barod am y frwydr honno."

Adroddiad Silk

Gofynnwyd iddo am yr oedi gydag ymateb Llywodraeth San Steffan i adroddiad Comisiwn Silk sydd wedi argymell y dylai Cymru gael mwy o bwerau trethu:

"Yn y pen draw llywodraeth sydd yn cael ei arwain gan y Ceidwadwyr yn San Steffan sydd yn gorfod trefnu refferendwm ar bwerau deddfu cynradd i'r Cynulliad.

"Mae gyda ni lywodraeth ym mae Caerdydd sydd gyda chyfrifoldebau a chynulliad sydd yn medru deddfu a dw i ddim yn credu bod aros am ychydig o wythnosau ar gyfer Silk yn mynd i wneud gwahaniaeth."

Dywedodd Mr Davies fod pawb am wneud yn siŵr bod yna atebolrwydd am y ffordd y mae arian yn cael ei wario yng Nghymru.

"Dyma arian y trethdalwr a'r hyn sydd gyda ni ar y foment yw llywodraeth ym Mae Caerdydd sydd yn taflu arian gwerthfawr y trethdalwr i ffwrdd.. ond heb atebolrwydd na chyfrifoldeb am y ffordd y mae'r arian yn cael ei godi," meddai.

"Felly mi wnawn ni gyrraedd y pwynt yna, ond dw i'n meddwl bod hi'n bwysig pan mae'r pecyn yn cael ei roi ei fod yn becyn cyflawn a fydd yn dosbarthu'r cyfrifoldebau yr ydyn ni gyd eisiau ei weld yn cael eu rhoi i Fae Caerdydd."

Straeon perthnasol