Beirniadu cynllun gorsafoedd newydd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun,
Dywed Sustrans nad yw teithiau "yn cychwyn a gorffen mewn gorsafoedd"

Mae grŵp trafnidiaeth gynaliadwy wedi beirniadu cynllun i greu dros 20 o orsafoedd rheilffordd newydd ac ymestyn y rhwydwaith ar draws de ddwyrain Cymru.

Yn ôl Sustrans Cymru, dydy'r cynllun ddim wedi ystyried sut y byddai teithwyr yn cyrraedd eu gorsaf agosaf.

Mae Cynghrair Trafnidiaeth De Ddwyrain Cymru (SEWTA) - awduron yr adroddiad - yn dweud eu bod wedi ystyried y mater yn y gorffennol.

Bydd yr ymgynghoriad ar yr adroddiad yn dod i ben ddydd Llun.

Dywed SEWTA bod gwasanaethau trenau yng nghymoedd y de ddwyrain wedi gweld cynnydd o 80% yn nifer y teithwyr ers 2000, ac mae'n pryderu am ormodedd o deithwyr yn dilyn trydaneiddio'r lein.

Bydd y gwasanaeth rhwng Llundain ac Abertawe yn cael ei drydaneiddio erbyn 2018, gyda'r cymoedd i ddilyn erbyn 2024.

Dywed SEWTA, sy'n cynnwys 10 awdurdod lleol a sefydliadau rheilffordd, bod trydaneiddio'n "cryfhau'r ddadl am ystod o welliannau pellach" i'r rhwydwaith.

Ond mae Sustrans yn mynnu nad yw "teithiau yn cychwyn a gorffen yn yr orsaf".

Dywedodd ymgynghorydd polisi'r elusen Matthew Hemsley: "Rhaid i ni edrych ar y daith o ble bynnag mae pobl yn byw - lle maen nhw'n mynd i'r ysgol a'r gwaith - i'r orsaf yna."

Maen nhw'n galw am gysylltiadau gwell a gwelliannau eraill er mwyn annog mwy o ddefnydd o feiciau.

Wrth ymateb, dywedodd llefarydd ar ran SEWTA: "Fe wnaethon ni gomisiynu Sustrans ychydig flynyddoedd yn ôl i weld beth allai gael ei wneud i wella mynediad i orsafoedd.

"Er nad yw'r astudiaeth ddiweddaraf yma yn sôn am hynny'n benodol, rydym wedi cydnabod pwysigrwydd gwella mynediad ac wedi archwilio bron bob gorsaf.

"Mae gwelliannau eisoes wedi cael eu gwneud mewn lleoedd fel Pencoed, Parc Ninian ac eraill."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol