Apêl wedi gwrthdrawiad angheuol

  • Cyhoeddwyd

Mae Heddlu'r De yn parhau i apelio am dystion yn dilyn gwrthdrawiad angheuol yng Nghwm Ogwr yn oriau man fore Sadwrn, Medi 29.

Fe darodd car Ford Focus i mewn i siop ar Stryd Walters gan ladd y gyrrwr 47 oed am 2:00am y bore hwnnw.

Roedd car Vauxhall Zafira glas a bws mini gwyn yn dilyn y car Ford Focus cyn y gwrthdrawiad. Mae'r heddlu hefyd yn credu bod tacsi gwyn wedi bod yn teithio ar y ffordd ar y pryd ac wedi goddiweddid y cerbydau yma i gyd.

Mae'r heddlu yn awyddus i siarad gyda gyrrwr a theithiwr y tacsi.

Cafodd y ffordd ei chau am oddeutu 7 awr wrth i'r heddlu ymchwilio i'r gwrthdrawiad.

Mae'r crwner wedi cael ei hysbysu am y farwolaeth.

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth allai fod o gymorth i'r ymchwiliad ffonio Uned Blismona Ffyrdd Heddlu'r De ar 101, neu Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555111.