Cyngor yn cymeradwyo cyfrifon dadleuol

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Cyngor Sir Benfro yn dweud bod y cynllun yn fodd o ddenu a chadw staff

Mae aelodau o Bwyllgor Rheolaeth Gorfforaethol Cyngor Sir Benfro wedi penderfynu cymeradwyo cyfrifon 2012-13 yr awdurdod er gwaethaf y ffrae ddiweddar am drefniadau pensiwn.

Dywed Swyddfa Archwilio Cymru nad ydyn nhw'n medru cymeradwyo'r cyfrifon tan i drafodaethau cyfreithiol gael eu cwblhau.

Mae llefarydd wedi cadarnhau y bydd cyfarfod yn cael ei gynnal ddydd Iau rhwng cyfreithwyr Swyddfa Archwilio Cymru a chyfreithwyr sy'n cynrychioli Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin ar y cyd.

Mae'r ddau awdurdod yn wynebu honiadau bod eu penderfyniad i ganiatáu i uwch swyddogion ddewis peidio bod yn rhan o'u cynllun pensiynau yn anghyfreithlon.

Clywodd y pwyllgor ddydd Llun y byddai staff ar gyflogau uwch yn elwa dros y tymor hir o beidio bod yn rhan o'r cynllun pensiwn, er y byddai'n golygu talu mwy o dreth yn y tymor byr.

Yn ôl yr arweinydd Jamie Adams, roedd yn fater syml o pryd y mae unigolyn yn dewis talu treth - ar ôl ymddeol neu pan oedden nhw'n dal i weithio.

Mae'r awdurdod yn honni bod angen trefniadau o'r fath er mwyn datblygu gallu'r cyngor i ddenu a chadw uwch swyddogion.

Hyd yma dim ond prif weithredwr Sir Benfro sydd wedi elwa o'r trefniant, ond mae'r cyngor wedi cadarnhau bod un person arall - sy'n arwain gwasanaeth - hefyd nawr yn elwa.

Mae chwe aelod o'r pwyllgor wedi beirniadu'r modd y gwnaed y penderfyniad, gan gwestiynu'r angen i eithrio'r cyhoedd o'r penderfyniad a pheidio gofyn am farn gyfreithiol ar y pryd.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol