Arolwg barn: Llawer 'ddim yn gwybod sut i wneud cwyn'

Ysbyty Image copyright Getty Images
Image caption Cafodd 750 o bobl eu holi ar gyfer yr arolwg barn

Mae manylion arolwg barn ar ran BBC Cymru yn awgrymu nad yw'r rhan fwyaf o bobl yn gwybod sut i wneud cwyn os ydyn nhw'n anfodlon â gofal iechyd.

Holodd cwmni IBM 750 o bobl am y Gwasanaeth Iechyd Gwladol yng Nghymru rhwng Medi 20 a Medi 22.

Yn ôl yr arolwg, doedd 72% ddim yn gwybod sut na ble i wneud cwyn.

Doedd 44% ddim yn fodlon â sut yr oedd y byrddau iechyd yn rheoli'r gwasanaeth.

Mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones wedi dweud bod targedau trin cleifion yn cael eu hadolygu ac wedi rhybuddio bod y GIG yn wynebu "heriau" oherwydd mwy o alw am y gwasanaeth a thoriadau mewn cyllid.

72%

Yn ôl yr arolwg, tra bod 72% yn hyderus fod y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru yn cynnig safon uchel o ofal iechyd, dywedodd bron 30% nad oedden nhw'n hyderus.

Roedd 74% yn hyderus y byddai'r gofal mewn ysbyty yn dda ac amserol ond bron chwarter (24%) yn dweud nad oedden nhw'n hyderus.

Dywedodd 82% eu bod yn fodlon ar eu profiadau yn y Gwasanaeth Iechyd tra bod 15% wedi dweud eu bod yn anfodlon.

Dyma'r cwestiynau gafodd eu holi:

1. Pa mor hyderus ydych chi y bydd y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru yn darparu safon uchel o ofal iechyd?

Hyderus Hyderus iawn Eithaf hyderus Ddim yn hyderus Ddim yn hyderus iawn Ddim yn hyderus o gwbl
72% 24% 48% 27% 19% 8%

2. Pa mor hyderus ydych os ydych chi'n mynd i ysbyty yng Nghymru y byddwch yn cael gofal da ac amserol?

Hyderus Hyderus iawn Eithaf hyderus Ddim yn hyderus Ddim yn hyderus iawn Ddim yn hyderus o gwbl
74% 25% 50% 24% 18% 7%

3. Pa mor fodlon neu anfodlon ydych chi ar eich profiadau tra'n cael triniaeth yn y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru?

Yn fodlon Yn fodlon iawn Eithaf bodlon Ddim yn fodlon Ddim yn fodlon iawn Ddim yn fodlon o gwbl
82% 39% 43% 15% 10% 5%

4. Pa mor fodlon neu anfodlon ydych chi ar sut mae'r Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru yn cael ei reoli gan y byrddau iechyd?

Yn fodlon Yn fodlon iawn Eithaf bodlon Ddim yn fodlon Ddim yn fodlon iawn Ddim yn fodlon o gwbl
46% 7% 39% 44% 31% 13%

5. A ydych chi yn hyderus eich bod yn gwybod sut yn union a ble yn union i gwyno am y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru?

Yn hyderus Ddim yn hyderus
27% 72%

Straeon perthnasol