Dau yn yr ysbyty ar ôl ymosodiad difrifol yn Neiniolen

Cyhoeddwyd

Mae'r heddlu'n apelio am wybodaeth wedi ymosodiad difrifol yn Neiniolen ger Caernarfon.

Aed â dyn a menyw i'r ysbyty.

Cafodd yr heddlu eu galw i Stad Hafod Oleu am 3.39am fore Sadwrn.

Mae tri gafodd eu harestio wedi eu rhyddhau ar fechnïaeth yr heddlu.