Cyhoeddi llyfr flwyddyn ers colli April

  • Cyhoeddwyd
April JonesFfynhonnell y llun, Dyfed Powys Police
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd April Jones ei chipio wrth chwarae ger ei chartre' ym Machynlleth ar Hydref 1, 2012

Union flwyddyn wedi i April Jones gael ei chipio a'i llofruddio, mae llyfr yn cael ei gyhoeddi am yr hanes.

Yr wythnos ddiwetha' cafodd angladd y ferch fach bump oed ei gynnal ym Machynlleth.

Ym mis Mai cafodd Mark Bridger, 46, ei garcharu am oes am ei llofruddio.

Cafodd April ei chipio wrth iddi chwarae ger ei chartre' ym Machynlleth ar Hydref 1, 2012.

Mae'r llyfr 'Pink Ribbons for April' yn olrhain hanes yr ymchwiliad ac ymateb y gymuned a ddaeth at ei gilydd i chwilio am April.

'Ymateb arbennig'

Wrth siarad ar raglen y Post Cyntaf ddydd Mawrth dywedodd yr awdur, Alun Gibbard:

"Mae'r cyfan yn mynd 'nol i'n ymateb i wrth eistedd adre' yn gwylio a gwrando ar y newyddion a chael dau ymateb ochr yn ochr â'i gilydd yr un pryd mewn gwirionedd - sef, wrth gwrs, ffieiddio'n llwyr at yr hyn oedd wedi digwydd i April ond ar yr un pryd, yn gefnlen i hynny, rhyw deimlad o falchder bron, rhyw deimlad fod 'na ymateb arbennig o anhygoel yn amlygu'i hunan ymhlith pobl a thrigolion Machynlleth gynta' ac, wrth gwrs, fe ledodd hynny yn ehangach."

Mae'r llyfr hefyd yn sôn am sut oedd rhai wedi ymateb trwy ysgrifennu barddoniaeth ac mae rhai o'r cerddi wedi'u cynnwys yn y llyfr, gan gynnwys gwaith Tudur Dylan a Gillian Clarke.

Roedd yr awdur yn i gael cefnogaeth rhieni April wrth ysgrifennu'r llyfr ac fe anfonodd neges trwy'r heddlu yn rhoi gwybod ei fod yn gweithio arno. Dywedodd fod y ffaith eu bod nhw'n fodlon wedi bod yn "rhyddhad aruthrol" iddo.

"Erbyn tua mis Gorffennaf fe ges i neges i ddweud bod nhw'n awyddus i gwrdd â fi," eglurodd. "Felly fi 'di bod yn eu cartre' nhw droeon erbyn hyn ac wedi cael sgyrsiau ac maen nhw wedi bod yn arbennig o gefnogol.

"Dy'n nhw ddim yn y fan i gyfrannu'n uniongyrchol i'r llyfr ei hunan - dy'n nhw ddim yn emosiynol nac yn feddyliol yn y fan honno ar hyn o bryd. Ond maen nhw wedi rhoi rhai dyfyniadau i mi tua diwedd y llyfr yn ymateb i'r ymateb gan bobl Machynlleth."

Elw i'r Gronfa

Disgrifiad o’r llun,
Roedd angladd April Jones yn 'ddathliad' o'i bywyd

Pwysleisiodd Mr Gibbard y bydd unrhyw freindaliadau neu elw o'r llyfr yn mynd at Gronfa April.

Bydd arian o'r gronfa yn mynd i'w chyn ysgol a'r timau achub fu'n chwilio amdani yn y misoedd wedi iddi ddiflannu. Hyd yma, mae dros £76,000 wedi'i gasglu ac mae disgwyl i'r gronfa gau o fewn yr wythnosau nesa'.

"Mae 'di bod yn gyfnod sensitif, mae 'di bod yn gyfnod dwys mewn sawl ffordd," meddai Mr Gibbard. "Wrth gwrs, mae 'na bobl sydd eisiau gwneud cyhuddiad o elwa o drallod ond galla' i ateb hwnna'n syth a dweud bod unrhyw elw yn mynd at Gronfa April Jones...Roedd hi hefyd yn bwysig i groniclo'r ymateb gan ei fod e yn ymateb mor gadarnhaol.

"Yr hyn dwi wedi'i wneud, mewn ffordd, yw'r hyn wnaeth pobl Machynlleth - sef peidio canolbwyntio ar be' wnaeth Bridger, peidio canolbwyntio ar y drwg, ond canolbwyntio ar ysbryd y gymuned."

Mae'r llyfr wedi ei gyhoeddi gan Y Lolfa ac mae ar werth yn y siopau am £9.95.