Colli gwasanaethau bws Arriva yn 'siomedig'

  • Cyhoeddwyd
Bws Arriva
Disgrifiad o’r llun,
Mae 46 o swyddi yn y fantol

Mae cwmni bysiau Arriva wedi cyhoeddi eu bod yn bwriadu cau pedair canolfan yng nghanolbarth a gorllewin Cymru.

Dywedodd y cwmni fod yna 46 o swyddi yn y fantol ac y byddai'r penderfyniad yn effeithio ar chwech o wasanaethau presennol.

Yn ôl llefarydd, nid oes modd cadw'r gwasanaeth presennol oherwydd costau tanwydd uchel ynghyd â'r ansicrwydd ynglŷn ag arian cymhorthdal.

Bwriad y cwmni yw cau canolfan Aberystwyth ynghyd â chanolfannau llai yn Llambed, Cei Newydd a Dolgellau ar Ragfyr 21.

'Adolygiad'

Bydd penderfyniad Arriva i gau'r canolfannau yn effeithio ar wasanaethau 20, 40, 40C, 50, 585 a X94.

Mae'r cwmni wedi cyhoeddi eu bod wedi dechrau cyfnod o ymgynghori gyda staff.

Dywedodd cwmni Arriva mewn datganiad: "Mae adolygiad o'r rhwydwaith wedi ein darbwyllo na all gwasanaethau yn yr ardal yma barhau er gwaetha' ein hymdrechion gorau."

"Yn anffodus, mae'n bosibl y bydd y cau arfaethedig yn arwain at golli swyddi, ac rydym yn ymgynghori ar hyn o bryd gyda'r 46 o aelodau o'n staff..."

"Oherwydd trefniadau cytundebol bydd gwasanaeth 585 yn dal i redeg hyd Chwefror 15 2014."

"Rydym wedi rhoi gwybod i'r awdurdod lleol am ein bwriad.

Mae'r 585 yn cysylltu Aberystwyth a Llambed.

Sioc

Dywedodd AC Plaid Cymru dros Geredigion, Elin Jones, ei bod wedi cael sioc o glywed y newyddion.

"Dy'n nhw heb roi cyfle teg er mwyn i'r gwasanaethau fydd yn cael eu heffeithio gael eu trosglwyddo yn ddidrafferth i gwmnïau eraill fyddai â diddordeb," meddai.

"Nawr, mae angen i ni weld yr awdurdod lleol a Llywodraeth Cymru yn ail-dendro'r gwasanaethau hyn cyn gynted ag sydd modd fel y gall mwy o gwmnïau lleol gynnig achub y gwasanaethau.

"Mae angen i'r gyrwyr bysus a'r bobl sy'n defnyddio'r gwasanaethau hyn gael sicrwydd ar fyrder y bydd y gwasanaethau hyn yn dal ar gael."

'Mwy o bwerau'

Mae'r penderfyniad hefyd wedi ei feirniadu yn hallt gan Gyngor Ceredigion.

Mae'r cyngor, sydd dan reolaeth Plaid Cymru, yn galw am ddatganoli mwy o bwerau dros reoleiddio trafnidiaeth o San Steffan i'r Senedd yng Nghaerdydd.

"Mewn sefyllfa ddelfrydol dylai pawb gael digon o rybudd o newidiadau fel hyn er mwyn cynllunio ymlaen llawn," meddai'r Cynghorydd Alun Williams, aelod o Gabinet Ceredigion.

Dywedodd mai'r "gobaith gorau" ar hyn o bryd fyddai cwmnïau bysiau lleol yn gallu llenwi'r bwlch.

"Gallai hyn hyd yn oed olygu fod cwsmeriaid yn cael gwell gwasanaeth na'r hyn yr oedd Arriva yn ei roi."

Mae Cyngor Sir Gaerfyrddin wedi dweud eu bod am weithio gyda Llywodraeth Cymru i sicrhau nad yw'r newidiadau yn effeithio ar deithwyr.

Dywedodd Llywodraeth Cymru fod y newyddion yn "siomedig" a'u bod yn bwriadu gweithio gydag awdurdodau lleol i ystyried pa gamau i'w cymryd.

Anhrefn

Mae'r gwasanaethau 20 a 40 rhwng Aberystwyth, Aberaeron, Llambed, Caerfyrddin, Abertawe a Chaerdydd.

Y gwasanaeth 50 sy'n cysylltu Synod Inn ac Aberystwyth, gan alw yn Aberaeron, tra bod yr X94 yn cysylltu Wrecsam, Dolgellau a'r Bermo.

Dywedodd llywydd undeb myfyrwyr yr NUS yn Aberystwyth y byddai'r penderfyniad yn achosi anhrefn llwyr i fyfyrwyr.

"Byddai'n cael effaith ofnadwy ar fywyd myfyrwyr yn Aberystwyth," meddai Ioan Rhys Evans.

Ychwanegodd y byddai nifer o fyfyrwyr yn wynebu siwrne trên bum awr er mwyn cyrraedd rhywle fel Abertawe.

"Os nad oes gennych chi gar yna'r bws yw'r opsiwn gorau," meddai.

"Mae'n mynd i greu hafoc i fyfyrwyr sy'n ceisio cyrraedd y de."