Tân: Trigolion yn gadael eu cartrefi

  • Cyhoeddwyd

Bu'n rhaid i drigolion stryd ym Mangor adael eu cartrefi nos Fawrth oherwydd tân ar geblau trydan tanddaearol.

Roedd y ceblau mewn ffos agored ar Stryd yr Allt ym Mangor uchaf.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i'r safle am 3:40pm brynhawn Mawrth, ac fe gafodd peiranwyr cwmni Scottish Power eu galw yno'n syth.

Cafodd trigolion Stryd yr Allt eu symud o'u cartrefi, ac fe gafodd dwy stryd arall gerllaw - Stryd Albert a Stryd Victoria - eu cau.

Llwyddwyd i ddiffodd y tân ac fe gafodd y trigolion ddychwelyd adre cyn 6pm.