Gwadu cyhuddiad o ymosod ar blentyn

  • Cyhoeddwyd

Mae dynes o Brestatyn wedi bod gerbron ynadon y dref ar gyhuddiad o ymosod ar ei mab tair oed.

Roedd y drosedd honedig ym maes parcio Ysbyty Glan Clwyd.

Mae'r ddynes 28 oed, na ellir ei henwi oherwydd rhesymau cyfreithiol, wedi gwadu'r cyhuddiad.

Cafodd yr achos ei ohirio tan fis Tachwedd.

Dywedodd yr erlyniad mai tad y bachgen roddodd wybod i'r awdurdodau.