Rhybuddion am law a tharanau

  • Cyhoeddwyd

Mae yna rybuddion am law trwm ac o bosib taranau yng Nghymru nos Fercher a dydd Iau.

Dywed y Swyddfa Dywydd bod yna bosibilrwydd o lifogydd mewn rai ardaloedd ond mae'n anodd darogan ar hyn o bryd yn lle y bydd y glaw yn cwympo.

Maent yn dweud wrth bobl am fod yn ymwybodol o'r rhybuddion.

Gallai hyd at 20-40mm ddisgyn mewn rhai mannau yng Nghymru a bydd glaw a tharanau trwm yn lledu i rannau o Gymru yn ystod dydd Iau.