Heddlu'n rhoi braw i ddynes 75

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Shirley Williams dipyn o fraw

Mae'r heddlu wedi ymddiheuro am roi braw i ddynes 75 oed ar ôl mynd i mewn i'w thŷ.

Roedd ganddynt warant i holi tenantiaid blaenorol a oedd wedi gadael dros fis ynghynt.

Wedi i'r camgymeriad ddod yn amlwg galwodd yr heddlu am ambiwlans gan fod perchennog y tŷ Shirley Williams wedi cael gymaint o fraw.

Dywedodd Heddlu Gogledd Cymru eu bod yn ymddiheuro'n ddiffuant a'u bod yn bwriadu atgyweirio'r difrod.

Curo uchel

Roedd Mrs Williams yn dadbacio pan glywodd guro uchel a phobl yn gweiddi: "Agorwch y drws" wrth i'r heddlu geisio mynd i mewn i'r tŷ yn Neganwy, Conwy.

Dim ond hi oedd yno gan fod ei gŵr yn yr ysbyty a'i mab yn y gwaith felly aeth hi i agor y drws.

Yna roedd tri phlismon yn paratoi i'w chwestiynu.

"Erbyn hynny roedd fy nghalon yn pwmpio ac roeddwn wedi dechrau ysgwyd - fe wnes i ysgwyd am dri diwrnod cyfan," meddai'r ddynes sy'n dioddef o angina.

Dywedodd ei bod hi wedi agor y drws - oedd wedi ei ddifrodi - a bod yr heddlu wedyn wedi sylwi eu bod wedi gwneud camgymeriad.

Erbyn hyn roedd hi yn ei dagrau ac fe alwodd yr heddlu am ambiwlans i wneud yn siwr ei bod hi'n iawn.

"Rydych yn cloi'r drws er mwyn cadw lladron allan, nid yr heddlu," meddai.

'Gwarantau'

Arhosodd un o'r swyddogion gyda hi am awr a hanner a daeth dau yn ôl yn ddiweddarach gyda thegeirian er mwyn ymddiheuro.

Dywedodd y Prif Arolygydd Andrew Williams: "Fe aeth swyddogion i gyfeiriad yn Neganwy'r wythnos ddiwethaf fel rhan o warantau rhagweithiol gweithredol ledled Conwy a Sir Ddinbych.

"Wrth iddynt fynd i mewn i'r tŷ a siarad gyda'r deiliad fe ddaeth hi'n amlwg fod y tenantiaid blaenorol wedi symud allan.

"Fe wnaeth yr heddlu ymddiheuro'n syth gan hefyd sicrhau ei bod hi'n iawn.

"Mae swyddog wedi ymweld â hi eto er mwyn cyfleu ein hymddiheuriad diffuant. Mae trefniadau mewn lle er mwyn atgyweirio'r difrod."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol