'10,000 o dai erbyn 2026' ym Mro Morgannwg

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cyngor: 'Lle bo hynny'n bosib', mae'r pwyslais ar ailddefnyddio tir gafodd ei ddatblygu ...'

Fe allai 10,000 o dai gael eu codi ym Mro Morgannwg erbyn 2026, yn ôl cynllun datblygu drafft.

Y nod yw 1,700 o dai yn Nociau'r Barri a 1,300 yn Sain Tathan.

Bydd y cyngor yn gofyn am farn y cyhoedd dros gyfnod o chwe wythnos.

Mae cynllun drafft 2011-2026 yn disodli hen un gafodd ei ollwng yn Ionawr ac yn cyfeirio at dai, ffyrdd, ysgolion a chyfleusterau manwerthu.

'Adfywio'

"Lle bo hynny'n bosib', mae'r pwyslais ar ailddefnyddio tir gafodd ei ddatblygu a lleihau'r angen i ddatblygu ar safle maes glas," meddai Lis Burnett, yr Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am Afywio a Chynllunio.

"Mae hyn yn arbennig o wir yn achos Y Barri lle mae'r pwyslais ar adfywio'r glannau.

"Hefyd y nod yw sicrhau digon o dwf yng nghymunedau eraill y Fro fel eu bod yn gynaliadwy yn y tymor hir."

Mae'r cynllun drafft yn cyfeirio at:

  • 390 o dai yn Y Bontfaen a thir ar gyfer ysgol Gymraeg newydd;
  • Ffordd gyswllt yn yr ardal rhwng yr A48 a Ffordd Llanilltud Fawr;
  • 235 o dai ger Fferm Cosmeston, Larnog;
  • 650 o dai yn Y Rhws, gan gynnwys tir wedi ei neilltuo ar gyfer ysgol gynradd.

Ymgyrchu

Mae pobl leol wedi addo ymgyrchu yn erbyn safle teithwyr a sipsiwn yn Sili.

Bydd 18 o garafanau yn Ffordd Hayes lle mae safle answyddogol wedi bod ar hen dir y cyngor.

Dywedodd Ian Johnson, cynghorydd Plaid Cymru yn ward Buttrills Y Barri: "Bydd miloedd o dai yn cael eu codi er gwaetha'r ffaith mai dim ond cynnydd o 152 ym mhoblogaeth y sir sydd wedi bod yn ystod yr hyn oedd i fod yn flwyddyn gynta'r cynllun drafft.

"Mae'n bwysig bod polisi tai'n adlewyrchu angen lleol ... a hwn fydd y cwestiwn allweddol adeg yr ymgynghori."

Byd y cyngor yn trafod y cynllun datblygu drafft yn Hydref.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol