Cyhoeddi 'pecyn' i helpu Cyngor Blaenau Gwent wella

  • Cyhoeddwyd
Lesley Griffiths
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd y gweinidog y byddai'n gwneud datganiad am fanylion y pecyn a phryd y dylid cyfawni amcanion.

Am y tro cynta' bydd Gweinidog Llywodraeth Leol yn defnyddio pwerau i helpu cyngor i wella.

Dywedodd Lesley Griffiths y byddai ei phwerau o dan Adran 28 Mesur Llywodraeth Leol 2009 yn golygu "pecyn o gefnogaeth" i Gyngor Blaenau Gwent.

Mewn adroddiad gafodd ei gyhoeddi yn Ebrill 2013 dywedodd Swyddfa Archwilio Cymru fod angen "arweiniad effeithiol, rheoli a chyflawni cyson".

Ers Mai, meddai'r swyddfa, mae'r cyngor wedi anelu at ennill tir ond dyw'r camau ddim wedi bod yn ddigonol.

Mae eu llythyr diweddara' at y cyngor wedi dweud bod "arweiniad a dulliau penderfynu'n anghyson".

Dyw'r cyngor, meddai, ddim wedi cyflwyno cynigion i fynd i'r afael â phwysau ariannol yn y dyfodol a pherfformiad amrywiol.

Dywedodd y gweinidog y byddai'n gwneud datganiad am fanylion y pecyn a phryd y dylid cyfawni amcanion.