Siwrne drên gyflymach o'r gogledd i'r de

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Bydd y cynllun yn arbed 16 munud ar y daith rhwng y gogledd a'r de

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi buddsoddiad o £44m i wella'r rheilffordd rhwng gogledd a de Cymru, yn ogystal â chysylltiadau i Wrecsam.

Dywedodd y Gweinidog Cludiant Edwina Hart y byddai'r buddsoddiad yn cyflymu amser teithio rhwng pob pen i'r wlad ac yn galluogi rhagor o drenau i deithio rhwng Wrecsam a Chaer.

Yn dilyn adolygiad, cafodd y cynllun £44m ei gytuno ar y cyd gyda Network Rail ac mae disgwyl iddo ddod i rym erbyn gwanwyn 2015.

O dan ei newydd wedd, mae'r cynllun yn cynnwys dyblu maint y trac presennol rhwng Wrecsam a Chaer a gwneud y cysylltiad yn gyflymach. Honnir y byddai hyn yn arbed 16 munud ar siwrne rhwng y gogledd a'r de.

Meddai Mrs Hart: "Rwy'n hapus iawn ein bod wedi gallu cytuno ar y cynllun hwn; bydd yn cwtogi ar amser y daith rhwng gogledd a de Cymru a bydd yn cynyddu'r capasiti rhwng Wrecsam a Chaer.

"Bydd y cynllun newydd hwn yn bodloni ein hamcanion ac yn rhoi gwerth am arian. Bydd yn sicrhau bod mwy o bobl gogledd ddwyrain Cymru'n gallu manteisio ar gysylltiadau rheilffordd well â gweddill Cymru sy'n cael eu darparu gan Lywodraeth Cymru."

Mewn ymateb i'r cyhoeddiad, dywedodd Aled Roberts, Aelod Cynulliad y Democratiaid Rhyddfrydol dros Ogledd Cymru: "Mae hyn yn newydd gwych i'r rhanbarth ac yn dod o ganlyniad i bwysau parhaol ar y Gweinidog i sicrhau fod y cynlluniau ar gyfer gwelliannau i'r rheilffordd yn cael eu cyflawni.

"Roedd y sôn diweddar am adolygiad wedi achosi cryn bryder ynghylch a fyddai'r cynllun yn cael ei wireddu, ond rwyf wrth fy modd gyda'r newydd."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol