Galw am heddwch yn y gêm ddarbi

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Huw Evans picture agency
Disgrifiad o’r llun,
Dyma fydd y tro cyntaf i Gaerdydd ac Abertawe wynebu ei gilydd yn yr uwch gynghrair

Fis cyn i hen elynion pêl droed de Cymru wynebu ei gilydd am y tro cyntaf yn yr uwch gynghrair, mae cefnogwyr wedi galw am sicrhau bod y diwrnod yn heddychlon.

Bydd yr Elyrch yn teithio i gartref yr Adar Gleision fis nesaf.

Yn y gorffennol mae gemau rhwng y clybiau wedi bod yn achosion tanllyd.

Ond eleni mae grwpiau cefnogwyr o'r ddau glwb wedi annog cefnogwyr i fwynhau'r diwrnod, heb fynd yn rhy bell.

Gelynion

Dyma'r tro cyntaf i Abertawe a Chaerdydd fod yn yr uwch gynghrair ar yr un pryd, ac mae cefnogwyr wedi bod yn edrych ymlaen at gael wynebu'r gelynion ers dechrau'r tymor.

Mae gemau rhwng y clybiau wedi arwain at ddigwyddiadau treisgar yn y gorffennol, gyda chefnogwyr o'r ddau ochr yn gwrthdaro gyda'i gilydd a gyda'r heddlu.

Yn 2008 cafodd nifer eu harestio wedi i boteli a cherrig gael eu taflu gan gefnogwyr, a gwrthdaro rhwng cefnogwyr a'r heddlu.

Y gobaith yw na fydd digwyddiadau tebyg fis nesaf, pan fydd y clybiau yn chwarae'r cyntaf o ddwy gêm yn erbyn ei gilydd y tymor hwn.

Gêm danllyd

"Mae Caerdydd v Abertawe wedi bod yn gêm danllyd erioed gyda digon o herian rhwng cefnogwyr," meddai cadeirydd Ymddiriedolaeth cefnogwyr Caerdydd, Tim Hartley.

"Yn y gorffennol mae hyn wedi mynd yn rhy bell ar adegau ac felly mae'n bwysig nad yw cefnogwyr yn mynd yn rhy bell ac yn dangos parch at ei gilydd.

Disgrifiad o’r llun,
Mae trafferthion rhwng cefnogwyr a'r heddlu wedi bod yn broblem yn y gorffennol

"Y neges i gefnogwyr yw i gefnogi eich tîm, ond sicrhau eich bod yn gwneud hynny yn y modd cywir.

"Mae'r rhain yn ddyddiau cyffrous i bêl droed yng Nghymru. Rydym wedi bod yn edrych ymlaen at y gêm ers blynyddoedd a gobeithiwn y bydd yn dangos y gorau o'r ddwy ddinas a Chymru.

"Rydym ni am i'r darbi gael ei chofio am y rhesymau iawn - cyffro a pêl-droed o safon uchel rhwng dau glwb yn chwarae yng ngwir ysbryd y gêm."

Mae Ymddiriedolaeth cefnogwyr Abertawe hefyd wedi cefnogi'r alwad.

"Bydd hi'n ornest gyffrous a swnllyd a chyfle i gefnogwyr ar y ddwy ochr ddangos y gorau o glybiau de Cymru yn yr uwch gynghrair," meddai'r cadeirydd, Phil Sumbler.

"Mae'n bwysig i sicrhau bod trafodaeth wedi'r gêm yn canolbwyntio am y digwyddiadau ar y cae a 'dw i'n gobeithio gall pawb yn y stadiwm fwynhau digwyddiad arbennig."

Straeon perthnasol