Rhan o'r M4 ar gau wedi damwain

Cyhoeddwyd

Mae rhan o'r M4 ger Casnewydd wedi ei chau yn dilyn damwain ddifrifol rhwng car a lori yn hwyr nos Fercher.

Yr ardal rhwng cyffordd 24 yng Ngholdra a chyffordd 26 A4051 Ffordd Malpas sydd wedi ei heffeithio.

Defnyddiodd ddiffoddwyr tan offer torri hydrolig er mwyn rhyddhau rhywun oedd wedi anafu, wedi iddynt gael eu galw i'r safle am 23:11pm.

Mae gwyriadau wedi cael eu gosod sy'n hebrwng gyrwyr o'r Coldra o gwmpas yr A48 o gwmpas y ddinas.

Nid yw'n glir ar hyn o bryd am faint fydd y ffordd ar gau.