Pryder am safon hyfforddiant athrawon

Elliw Mair
Image caption Mae Elliw Mair yn cytuno bod angen rhoi bwyslais ar hyfforddi athrawon i ddysgu

Nid yw safon y dysgu yng Nghanolfan De-ddwyrain Cymru ddigon da, yn ôl adroddiad Estyn.

Mae'r adroddiad hefyd yn dweud nad oes digon o bwyslais yn cael ei roi yno ar flaenoriaethau addysg Llywodraeth Cymru.

Er y feirniadaeth mae Estyn yn dweud bod elfennau o ddysgu o fewn y ganolfan yn dda.

Mewn ymateb, dywedodd y ganolfan eu bod wedi siomi gyda'r adroddiad ond eu bod yn falch ei fod yn nodi bod mwy o gryfderau na gwendidau.

Hyfforddi

Cyfrifoldeb Canolfan De-ddwyrain Cymru yw hyfforddi darpar athrawon.

Yn ôl Estyn dyw'r hyfforddiant yma ddim yn rhoi digon o arweiniad iddynt ar sut i ddysgu plant yn y ddau faes mae'r llywodraeth yn rhoi blaenoriaeth iddynt, sef llythrennedd a rhifedd.

O ganlyniad i hynny dyw myfyrwyr ddim yn gallu paratoi yn ddigon trylwyr, a'r awgrym yw mai addysg plant sy'n dioddef yn y pen draw.

Un wnaeth raddio o'r ganolfan yn ddiweddar yw Elliw Mair, ac mae hi'n cytuno nad oes digon yn cael ei wneud i sicrhau bod athrawon yn gadael y ganolfan gyda'r hyder i ddysgu plant yn effeithiol yn y ddau faes.

Dywedodd: "Ro'n i'n meddwl falle, weithiau eu bod nhw'n poeni mwy am ein sgiliau rhifedd a llythrennedd ni na be roeddem ni'n ddysgu i blant...

"Ro'n ni'n gorfod cal profion a fi'n gwybod bod hynny'n bwysig ond weithiau ro'n i'n teimlo y dylen nhw ddweud wrthon ni sut i ddysgu llythrennedd a rhifedd i blant yn lle poeni am safon ein rhai ni."

Diffyg cydweithio

Mae'r adroddiad hefyd yn dweud bod diffyg cydweithio rhwng y ddwy brifysgol sy'n gyfrifol am y ganolfan, sef Prifysgol Fetropolitaidd Caerdydd a Prifysgol De Cymru.

Oherwydd hynny, nid yw Estyn yn ffyddiog y bydden nhw'n gallu mynd ati i wella'r ffordd mae athrawon yn cael ei dysgu.

Mae beirniadaeth ychwanegol o'r ganolfan yn cynnwys bod y mwyafrif o ddarpar athrawon ddim yn cynllunio ddigon da i wella sgiliau allweddol disgyblion mewn llawer o achosion, a bod ychydig o'r mentoriaid yn "or-hael" yn y graddau maen nhw'n ei roi i berfformiad darpar athrawon.

Dywedodd llefarydd ar ran y ganolfan: "Rydym yn croesawu'r broses arolygu gadarn fel bod o fudd ar gyfer adlewyrchu a gwella, er ein bod yn amlwg yn siomedig gan ychydig o'r feirniadaeth benodol sydd yn yr adroddiad.

"Mae Estyn yn cydnabod bod y ganolfan yn cyd-fynd gyda gofynion Hefcw a bod 'mwy o gryfderau na gwendidau' gyda'r perfformiad.

"Mewn ymateb i argymhellion Estyn mae'r ganolfan wedi ymrwymo i sicrhau bod darparu profiad safon uchel i'r myfyrwyr yn flaenoriaeth ar gyfer datblygu ar gyfer y dyfodol.

"Rydym yn edrych ymlaen at weithredu'r cynllun gweithredu er mwyn mynd i'r afael â'r heriau mae Estyn wedi eu gosod."

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.