Cosb lymach i ACau sy'n torri'r rheolau

  • Cyhoeddwyd
Cynulliad
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Cynulliad yn awyddus i beido rhoi'r argraff bod camymddwyn yn cael ei oddef

Mae Aelodau Cynulliad sy'n torri'r rheolau yn wynebu sancsiynau mwy difrifol wedi i'r Cynulliad bleidleisio o blaid newidiadau i'r system gosbi.

O hyn allan gallai aelodau gael eu gwahardd o adeiladau'r Cynulliad a rhag cynrychioli'r sefydliad mewn digwyddiadau.

Byddai unrhyw aelod fyddai'n cael ei wahardd hefyd yn colli ei cyflog.

Yn flaenorol, cerydd yn unig oedd y gosb fwyaf difrifol i aelod oedd yn camymddwyn.

Mae dau achos o gamymddwyn ACau wedi dwyn sylw'r wasg yn gymharol ddiweddar, un yn ymwneud â'r aelod Llafur Keith Davies a'r llall ag aelod Plaid Cymru Bethan Jenkins.

Yn dilyn hyn fe wnaeth y Pwyllgor Safonau Ymddygiad argymell fod angen cryfhau'r system ddisgyblu er mwyn "dangos ein hymrwymiad i greu Cynulliad Cenedlaethol lle mae'r aelodau'n atebol am eu gweithredoedd os nad ydynt yn cyrraedd y safonau uchel sy'n ddisgwyliedig ohonynt gan eu hetholwyr".

Geiriau cadeirydd y pwyllgor Mick Antoniw oedd y rheiny - fe wnaeth y Pwyllgor Busnes gytuno gydag ef a ddydd Mercher pleidleisiodd y Cynulliad yn unfrydol o blaid y rheolau newydd.

Mae'r rheolau sefydlog wedi cael eu newid.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol