Caethwasiaeth: Dynion o flaen llys

  • Cyhoeddwyd
Heddlu
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r heddlu wedi bod yn chwilio ar fferm Cariad ym Maerun ger Casnewydd

Mae tad a dau fab yn y ddalfa wedi eu cyhuddo o droseddau'n ymwneud â chaethwasiaeth.

Nid oedd Daniel Doran, 66 oed, David Daniel Doran, 42, a Thomas Doran, 36, yn bresennol yn y gwrandawiad yn Llys y Goron Caerdydd.

Roedd y tri i fod i ymddangos drwy gysylltiad fideo ond aeth yr achos ymlaen hebddyn nhw oherwydd problemau technegol.

Cafodd y dynion eu harestio wedi cyrch yr heddlu ar fferm ger Casnewydd.

Herwgipio

Mae'r tri yn wynebu cyhuddiadau o gam-garcharu, cynllwynio i gadw person mewn caethwasiaeth a chynllwynio i sicrhau bod person yn cyflawni llafur gorfodol.

Mae Thomas Doran hefyd wedi ei gyhuddo o herwgipio drwy dwyll.

Bydd gwrandawiad mechnïaeth i Daniel Doran yn cael ei gynnal ar Hydref 21.

Bydd y tri yn cyflwyno ple ym mis Rhagfyr ac mae disgwyl i'r achos llawn gael ei gynnal ym mis Mawrth.

Dechreuodd yr ymchwiliad wedi i ddyn gael ei ddarganfod yn byw mewn amodau gwael ym mis Mawrth.

Cafwyd hyd i ddyn arall 60 oed mewn cyrch yn ardal Llansanffraid Gwynllwg ger Casnewydd.

Mae'r tri dyn cafodd eu harestio yn y cyrch yna wedi eu rhyddhau ar fechnïaeth.