Cyfrifiadureg: Galw am bwnc newydd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Thinkstock
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r adroddiad yn dweud bod angen newid y ffordd mae sgiliau digidol yn cael eu dysgu

Dylai pwnc newydd o'r enw 'cyfrifiadureg' gael ei ddysgu mewn ysgolion yn lle gwersi technoleg gwybodaeth a chyfathrebu (TGCh).

Dyna mae adroddiad newydd sy'n edrych ar ddyfodol TGCh a gwyddoniaeth cyfrifiaduron mewn ysgolion yng Nghymru yn ei ddweud.

Mae'r grŵp sy'n gyfrifol am yr adroddiad wedi dweud wrth y Gweinidog Addysg Huw Lewis y dylai'r pwnc newydd gael ei ddysgu gyda Cemeg, Ffiseg a Bywydeg fel pwnc craidd gwyddoniaeth.

Maen nhw am weld 'llythrennedd digidol' i blant mor ifanc â phum mlwydd oed, er mwyn pwysleisio pwysigrwydd technoleg a'r ystod eang o swyddi sydd yn y maes.

Problemau

Mae'r adroddiad yn dweud bod problemau yn y ffordd mae TGCh yn cael ei ddysgu ar hyn o bryd.

Dywed yr adroddiad bod swydd ym maes technoleg gwybodaeth yn galw am resymeg, creadigrwydd, cyfathrebu a chyd-weithio a datrys problemau.

Ond mae'n honni nad yw'r cwricwlwm presennol yn rhoi'r sgiliau yna i fyfyrwyr.

Mae'n dweud bod y cwricwlwm presennol wedi dyddio, a nad yw'n rhoi digon o bwyslais ar greu meddalwedd a chynnwys newydd.

Yn ogystal â myfyrwyr, mae'r adroddiad yn dweud y dylai pob darpar athro fod a'r gallu i ddysgu'r sgiliau yma, er mwyn denu'r gorau i mewn i swyddi technolegol.

"Dylwn roi'r sgiliau a'r wybodaeth i roi'r hyder i blant fod yn arloesol yn y byd digidol, iddyn nhw fanteisio ar y cyfleoedd rhyngwladol sy'n bodoli yn y byd digidol ac ymhellach," meddai'r adroddiad gan Box UK.

"Mae gennym ni gyfle unigryw i ddysgu o'r heriau sy'n cael eu hadnabod yn yr adroddiad, ac ysbrydoli ein plant i gyrraedd y brig, nid yn unig drwy greu Cymru Ddigidol, ond drwy fod y gorau yn y byd am sgiliau digidol."

Mae'r adroddiad hefyd yn argymell y dylai cyfrifiadureg gael ei weld fel pwnc craidd sydd â gwerth academaidd ehangach.

Yn ogystal, mae'r adroddiad yn dweud y dylai'r cwricwlwm gael ei greu gyda chyfraniad o'r diwydiant ac y dylai hefyd gynnwys gweithgareddau y tu allan i'r cwricwlwm ,a galluogi asesiad ar-lein.

Straeon perthnasol