Ffrae wrth i ddisgybl eillio'i ben

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Western Telegraph
Disgrifiad o’r llun,
Cododd Rhys Johnson £700 i elusen ganser wrth eillio'i ben

Mae bachgen ysgol o Sir Benfro wedi cael ei wahardd o'i wersi arferol am iddo eillio'i ben er mwyn codi arian i elusen.

Roedd athrawon yn Ysgol Aberdaugleddau wedi rhybuddio Rhys Johnson, 14 oed, y byddai torri ei wallt yn rhy fyr yn groes i reolau'r ysgol.

Dywedodd ei fam Lucy O'Neill ei fod yn cael ei gosbi am geisio gwneud lles.

Dywedodd Cyngor Sir Benfro fod yr ysgol yn "ymddwyn yn briodol drwy weithredu ei pholisi".

Roedd Rhys a'i ffrind am godi arian i gronfa ymchwil canser wedi i drydydd perthynas iddo gael diagnosis o'r clefyd.

Polisi clir

Fe wnaeth y ddau eillio'u pennau fel rhan o ddigwyddiad bore coffi cenedlaethol elusen Macmillan fore Sadwrn, gan godi tua £700.

Ond mae polisi'r ysgol yn dweud yn glir nad oes hawl gan ddisgyblion eillio'u pennau ac nid yw Rhys felly'n cael dychwelyd i'w wersi arferol er ei fod yn parhau i fynd i'r ysgol.

Dywedodd Ms O'Neill fod cyfaill Rhys, merch 14 oed oedd hefyd wedi eillio'i phen, heb gael trafferth mewn ysgol arall gerllaw.

"Roeddwn i mor falch ohoni fyddwn i ddim wedi meiddio'i rhwystro."

'Cyfathrebu'n glir'

Fe wnaeth gyfadde' fod ysgol Rhys wedi ei ffonio i'w rhybuddio am bolisi'r ysgol.

"Roedd e eisoes wedi bod allan yn casglu noddwyr ac roedd pobl wedi rhoi arian iddo'n barod, ac roedd yn mynnu bod hyn yn rhywbeth yr oedd rhaid iddo'i wneud.

"Pan ddaeth adre a dweud ei fod am wneud rhywfaint o les roeddwn i'n ei gefnogi 100% ond nawr mae'n cael ei gosbi.

"Mae Rhys am ddychwelyd i'w wersi."

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Sir Benfro: "Llywodraethwyr yr ysgol sy'n gosod polisi'r ysgol ac mae'r pennaeth a'r staff yn gweithredu'r polisi.

"Pan yw disgybl yn anwybyddu'r polisi - ac yn yr achos hwn mae'r polisi wedi cael ei gyfathrebu'n glir i'r disgybl dan sylw - mae'r pennaeth yn ymddwyn yn briodol drwy weithredu'r polisi."