Meri Huws a Swyddfa Cymru: Taro bargen

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Meri Huws wedi gwneud cais am adolygiad barnwrol o benderfyniad NS&I

Mae Swyddfa Cymru wedi cyhoeddi y bydd aelod o staff Comisiynydd y Gymraeg yn mynd i weithio yno am flwyddyn.

Dywedodd Comisiynydd y Gymraeg Meri Huws: "Mae'r gwasanaethau a ddarperir gan adrannau Whitehall yn bwysig o ran yr iaith Gymraeg.

"Bydd y swyddog ar secondiad yn gweithio'n agos gyda'r adrannau hyn i sicrhau eu bod yn datblygu eu gwasanaethau Cymraeg yn unol â'r fframwaith statudol perthnasol ar gyfer yr iaith Gymraeg er budd pobl Cymru."

Dywedodd Ysgrifennydd Cymru, David Jones, ei fod yn falch o groesawu aelod newydd i'w swyddfa.

"Mae Swyddfa Cymru, fel yr adran sydd â'r prif gyfrifoldeb dros yr iaith Gymraeg yn Llywodraeth y DU, yn deall yn iawn pa mor hanfodol yw'r iaith i hunaniaeth a diwylliant Cymru," meddai.

"Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod Llywodraeth y DU yn darparu gwasanaethau o ansawdd uchel yn y Gymraeg pan fo galw am hynny, a gweithio'n agos gyda Chomisiynydd y Gymraeg er mwyn cyflawni hyn. Rydym yn edrych ymlaen at groesawu cynrychiolydd ar secondiad o'i swydd, i edrych ar sut y gallwn ni wella'r gwasanaethau hynny ymhellach."

Ar Fedi 30, cyhoeddwyd fod y Comisiynydd wedi gwneud cais o benderfyniad asiantaeth lywodraethol i roi gorau i'w cynllun iaith ar y sail bod diffyg galw am wasanaethau cyfrwng Gymraeg.

'Dim digon o alw'

Cadarnhaodd Cynilion Cenedlaethol a Buddsoddiadau (NS&I) na fyddan nhw'n parhau i gynnig gwasanaethau yn y Gymraeg.

Dadl NS&I, corff cyhoeddus sy'n edrych ar ôl cynilion a buddsoddiadau, yw nad oedd digon o alw amdanynt.

Gwnaeth NS&I y penderfyniad heb ymgynghori gyda Swyddfa'r Comisiynydd ac mae Meri Huws wedi gwneud cais am adolygiad barnwrol ohono.

Yn ogystal â hyn, mae swyddfa'r comisiynydd hefyd yn awyddus i geisio mynd i'r afael â phroblemau sydd wedi dod i'r amlwg hefyd yn sgil cwynion am wasanaethau yr Adran Waith a Phensiynau, y DVLA, gwasanaeth ar-lein .gov a'r Swyddfa Basport.

Maen nhw'n gobeithio y gallan nhw hefyd sicrhau bod "gwasanaethau o safon uchel ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg gan adrannau Whitehall".

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol