Disgyblion yn protestio dros eillio pen

  • Cyhoeddwyd
Protest eillio
Disgrifiad o’r llun,
Mae disgyblion wedi bod yn protestio tu allan i giatiau'r ysgol

Mae tua 250 o ddisgyblion wedi cerdded allan o ysgol mewn protest yn Sir Benfro, wedi i fachgen gael ei wahardd o wersi am eillio ei ben i godi arian at elusen.

Roedd Rhys Johnson eisiau codi arian ar gyfer ymchwil canser wedi i dri o'i berthnasau gael eu heffeithio gan y salwch.

Ond dywedodd Ysgol Aberdaugleddau bod ei wallt yn torri'r rheolau gan ei fod yn mynd yn erbyn polisi'r ysgol o beidio caniatáu "pennau wedi eu heillio".

Mae Rhys wedi bod yn derbyn gwersi ar ben ei hun ers dydd Llun.

Ffynhonnell y llun, Western Telegraph
Disgrifiad o’r llun,
Cododd Rhys Johnson £700 i elusen ganser wrth eillio'i ben

'Cael ei gosbi'

Fe wnaeth Rhys a ffrind eillio'u pennau fel rhan o ddigwyddiad bore coffi cenedlaethol elusen Macmillan fore Sadwrn, gan godi cannoedd o bunnoedd.

Dywedodd ei fam, Lucy O'Neill ei fod yn cael ei gosbi am geisio gwneud rhywbeth dros achos da.

Roedd yr ysgol wedi cysylltu er mwyn rhybuddio am eu polisi ynglŷn â gwallt disgyblion ond roedd Rhys wedi dechrau casglu arian noddi erbyn hynny.

"Pan ddaeth adre a dweud ei fod am wneud rhywfaint o les roeddwn i'n ei gefnogi 100% ond nawr mae'n cael ei gosbi," meddai.

"Mae Rhys eisiau dychwelyd i'w wersi."

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Sir Benfro ddydd Iau: "Llywodraethwyr yr ysgol sy'n gosod polisi'r ysgol ac mae'r pennaeth a'r staff yn gweithredu'r polisi.

"Pan yw disgybl yn anwybyddu'r polisi - ac yn yr achos hwn mae'r polisi wedi cael ei gyfathrebu'n glir i'r disgybl dan sylw - mae'r pennaeth yn ymddwyn yn briodol drwy weithredu'r polisi."