Nigel Evans: Pennu dyddiad achos

  • Cyhoeddwyd
Nigel Evans
Disgrifiad o’r llun,
Mae Nigel Evans (canol) yn parhau i weithio fel AS annibynnol

Mae dyddiad wedi ei bennu ar gyfer achos Nigel Evans, yr Aelod Seneddol sy'n wreiddiol o Abertawe.

Ymddangosodd Mr Evans o flaen Llys y Goron Preston heddiw lle datganwyd y bydd yr achos yn dechrau ar 10 Mawrth 2014.

Mae Mr Evans yn wynebu dau gyhuddiad o ymosod yn anweddus, pump o ymosodiadau rhyw ac un o dreisio.

Cafodd ei ryddhau ar fechnïaeth ac mae disgwyl iddo ymddangos o flaen y llys yn Preston eto ar 24 Ionawr.

Roedd Mr Evans, sy'n 55, yn ddirprwy lefarydd yn Nhŷ'r Cyffredin cyn iddo gael ei gyhuddo o wyth trosedd rywiol.

Fe ymddiswyddodd o'r swydd honno wedi iddo gael ei gyhuddo - mae'n parhau i gynrychioli ei etholaeth, Ribble Valley, ond bellach fel aelod annibynnol.

Mae'r ddau gyhuddiad o ymosod yn anweddus yn dyddio nôl i gyfnod rhwng Ionawr 1 2002 ac Ionawr 1 2004; y pum cyhuddiad o ymosod yn rhywiol rhwng Ionawr 1 2009 ac Ebrill 1 2012 ac mae'r cyhuddiad o drais yn ymwneud a chyfnod rhwng Mawrth 29 ac Ebrill 1 y flwyddyn hon.

Mr Evans sydd wedi bod yn cynrychioli Ribble Valley yn San Steffan ers 1992.